Nocolyse Food
Desinfektion

Desinfektionsmedel som används i Nocospray-/Nocomax-enheten. Torrångning baserad på väteperoxid är en effektiv desinfektionsmetod som till och med påverkar sporer och som lämpar sig för desinfektion av både hårda och mjuka ytor.

  • Torrångning baserad på väteperoxid
  • Effektiv desinfektionsmetod (bakterier, svampar, mögel, virus) som till och med påverkar sporer och som lämpar sig för desinfektion av hårda och mjuka ytor i stängda utrymmen inomhus.
  • Desinficerar alla ytor.
  • Kan användas på hårda och mjuka material.
  • Enkel att använda, med dokumenterad effekt.

Torrångning baserad på väteperoxid är en effektiv desinfektionsmetod (bakterier, svampar, mögel, virus) som till och med påverkar sporer och som lämpar sig för desinfektion av hårda och mjuka ytor i stängda utrymmen inomhus. Metoden kräver vanligtvis inte att dörrar tätas eller att ventilationen stängs av, men under desinfektionsfasen och karantäntiden (ca 2 h) kan man inte vistas i eller gå in i rummet som behandlas.

Med Nocotest-kontrollremsorna kan man kontrollera att ämnet kommer åt överallt. Fukta remsorna med vatten före väteperoxidsprayningen och placera dem på ställen som verkar svårast att desinficera. Remsorna ändrar färg när de utsätts för den mängd torrsprayad väteperoxid som behövs för desinfektion.

Använd öppnad förpackning inom 2 månader. Anteckna flaskans öppningsdatum på Nocolyse Food-flaskan

Länkar

Dokument

Användningsområde

Desinfektion med 7,9% väteperoxid, speciellt utvecklad för ytor inom livsmedelsproduktion, restauranger och läkemedelstillverkning.

pH

Produkt pH: 4

Utseende och doft

Klar, färglös vätska

Tillverkningsland

FRANKRIKE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
6 x 1 l 60285 6417964602852
Lagring

Varmt lager, >5 °C – <25 °C. Hållbarhetstid i oöppnad förpackning 2 år från tillverkningsdatumet. Använd en öppnad förpackning inom 2 månader.

Bruksanvisning

Ta av Nocospray-apparatens anslutningsdel som ska fästas på flaskan. Använd skyddshandskar när du hanterar väteperoxidprodukter. Öppna Nocolyse Food-flaskans säkerhetskork, för anslutningsdelens slang till flaskan, skruva fast flaskan ordentligt på anslutningsdelen och placera den på maskinen.

Nocospray väteperoxidtorrångning:
Anslut Nocospray-enhetens elsladd till apparaten och vägguttaget. Placera helst anordningen i ett hörn av rummet så att torrångan fördelas på bästa sätt ut i rummet. Uppskatta rummets kubikvolym, programmera och starta apparaten. När du hör signaltonen (10 s) ska du lämna rummet och stänga dörren. Vanligtvis behöver inte dörren tejpas eller ventilationen stängas av. När ångningstonen har tystnat (kontakttid) ska du låta rummet vara stängt ännu minst 30 minuter (säkerhetstid). I lokaler över 500 m³ är rekommenderad säkerhetstid 1 timme. Säkerställ att ingen går in i rummet som behandlats under denna tid. Efter detta kan rummet användas normalt. I stora rum kan man använda två apparater samtidigt.

Nocomax väteperoxidtorrångning:
Med apparaten behandlas utrymmen med storleken 500–20 000 m³. Apparaten placeras mitt i utrymmet som behandlas. Sätt kanistern på plats. Öppna produktkanisterns kork och sätt fast sugkorken som levererades med apparaten, kontrollera tätheten. Vid användning, sätt på strömmen. Programmera uppgifterna om volym enligt utrymmets storlek. T.ex.: 1 ml/m3: 6 liter produkt = 1 timme sprayning = 6 000 m³ har behandlats.

Miljö och säkerhet

Produktens ytaktiva ämnen är biologiskt nedbrytbara. Rena, tomma förpackningsmaterial kan material- eller energiåtervinnas.

Notera

Vi rekommenderar att desinfektionsmetoden används efter rengöring.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Bekanta dig med säkerhetsdatabladet. Läs den skriftliga bruksanvisningen för apparaterna som används.

Under desinfektionsåtgärden får man inte vistas eller gå in i rummet som behandlas. Om rummet måste beträdas kortvarigt ska man använda täta skyddsglasögon och andningsmask för engångsbruk. Vid långvarigare användning under sprayningen ska man använda en andningsmask med NO-P3-gasfilter. Läs anvisningarna om hur du skyddar dig i säkerhetsdatabladet.

Ingrediens Effekt
Hydrogen väteperoxid (7,9 %) Desinfektionsmedel
Askorbinsyra och citronsyra Katalysator