Nocolyse
Desinfektion

Desinfektionsmedel som används i Nocospray desinfektionsmaskin. Torrångning baserad på väteperoxid är en effektiv desinfektionsmetod som till och med påverkar sporer och som lämpar sig för desinfektion av både hårda och mjuka ytor.

  • Desinficerar alla ytor
  • Kan användas på hårda och mjuka material
  • Enkel att använda, effekten har dokumenterats

Torrångning baserad på väteperoxid är en effektiv desinfektionsmetod (bakterier, svampar, mögel, virus) som till och med påverkar sporer och som lämpar sig för desinfektion av hårda och mjuka ytor i stängda utrymmen inomhus. Metoden kräver vanligtvis inte att dörrar tätas eller att ventilationen stängs av, men under desinfektionsfasen och karantäntiden (ca 2 h) kan man inte vistas i eller gå in i rummet som behandlas.

Med Nocotest-kontrollremsorna kan man kontrollera att ämnet kommer åt överallt. Fukta remsorna med vatten före väteperoxidsprayningen och placera dem på ställen som verkar svårast att desinficera. Remsorna ändrar färg när de utsätts för den mängd torrsprayad väteperoxid som behövs för desinfektion.

Använd öppnad förpackning inom 2 månader. Anteckna flaskans öppningsdatum på flaskan.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Används för daglig rumsdesinfektion inom hälso- och sjukvården, hotell, kollektivtrafik etc.

pH

Produkt pH: 4.5

Utseende och doft

Färglös vätska.

Tillverkningsland

FRANKRIKE

Förpackningsstorlek Artikelnummer
6 x 1 l 8078
Lagring

Varmt lager,5-25°C. Hållbarhetstid i oöppnad förpackning 2 år från tillverkningsdatumet. Använd en öppnad förpackning inom 2 månader.

Bruksanvisning

Ta av apparatens del som ska fästas på flaskan. Öppna Nocolyse-flaskans säkerhetskork, för anslutningsdelens slang till flaskan, skruva fast flaskan ordentligt på anslutningsdelen och placera den på maskinen.

Nocospray väteperoxidtorrångning:
Placera helst anordningen i ett hörn av rummet så att torrångan fördelas på bästa sätt ut i rummet. Uppskatta rummets kubikvolym och välj rätt värde på apparaten (10–1 000 m³). Starta apparaten. Apparaten doserar desinfektionsmedel 1 ml/kubikmeter enligt den fastställda rumsvolymen. Rekommenderad dosering 1-7 ml/m³. När du hör signaltonen (10 s) ska du lämna rummet och stänga dörren. När ångningstonen har tystnat ska du låta rummet vara stängt ännu minst 30 minuter. I lokaler över 500 m³ kontakttid är 1 h. Vid >5ml/m³, kontakttid är 2 h. Efter detta kan rummet användas normalt.

Nocotest-kontrollremsor (produktkod 8079): Fukta remsorna med vatten före väteperoxidsprayningen och placera dem på sådana ställen som verkar svårast att desinficera. Remsorna ändrar färg när de utsätts för den mängd torrsprayad väteperoxid som behövs för desinfektion. Förpackningen innehåller 100 remsor.

Notera

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Bekanta dig med säkerhetsdatabladet. Läs Nocospray-apparatens skriftliga bruksanvisning.

Metoden kräver inte att dörrar tätas eller att ventilationen stängs av, men under spraynings- och kontakttiden kan man inte vistas eller gå in i rummet som behandlas.
Om rummet måste beträdas kortvarigt ska man använda täta skyddsglasögon och andningsmask för engångsbruk. Vid långvarigare användning under sprayningen ska man använda en andningsmask med NO-P3-gasfilter. Läs anvisningarna om hur du skyddar dig i säkerhetsdatabladet.

Ingrediens Effekt
Hydrogen väteperoxid (6 %) Mikrobicid
Silver (17 ppm) katalysator