Nocomax Easy
Desinfektionsmaskin

Nocomax Easy är en maskin som automtiskt desinficerar alla ytor i ett rum. Konceptet bygger på en kombination av en torrångningsmaskin och väteperoxidbaserade desinfektionsprodukterna Nocolyse. Nocomax Easy har en turbin som förvandlar väteperoxid till gas (torrånga), vilket dödar mikroorganismerna som finns på rummets alla ytor. Konceptet är validerat enligt många olika normer, vilket även inkluderar standarden NF T 72281 (2014) för rumsdesinfektion.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Nocomax Easy är lämplig för rum från 500 m³ till 20.000 m³ och kan användas inom många olika sektorer som t.ex. hälso- och sjukvården, livsmedelstillverkning, transportsektorn, läkemedelstillverkning, veterinärkliniker, offentlig verksamhet, kollektivtrafik etc. Har man behov av att desinficera mindre utrymmen rekommenderas Nocospray (10-1000 m³) .

Tillverkningsland

FRANKRIKE

Förpackningsstorlek Artikelnummer
1 x 1 st 4062251
Bruksanvisning

Användarinstruktioner:

1. Rengör de ytor som är smutsiga (vanligt rengöringsmedel kan användas)
2. Placera ut teststickor (Noco test sticks) på några olika platser i rummet där det är svårast att komma åt
3. Sätt i strömsladden i en kontakt och se till att det finns tillräckligt med Nocolyse i maskinen. Knappa in det aktuella rummets volym i m³ (L x B x H)
4. Se till att det inte finns något livsmedel, växter eller människor i rummet samt att alla fönster och dörrar är stängda.
5. Tryck på startknappen, lämna rummet och stäng dörren. Nocospraymaskinen startar efter 15 sekunder och stänger av sig själv när den är klar.
6. Observera karantäntiden efter behandlingen, denna beror på hur stort rummet är och vilken behandling man kört, men är ofta minst 60 min då man inte får lov att gå in i rummet.
7. När karantäntiden är över, gå in i rummet och läs av teststickorna för att säkerställa att desinfektionen är lyckad på samtliga ytor.

Nocomax Easy kan endast användas tillsammans med Nocolyse desinfektionsprodukter. Det finns tre olika varianter:
Nocolyse Neutral används för dalig desinfektion
Nocolyse OneShot används när man desinficerar mer sällan eller när man behöver göra en extra kur pga utbrott
Nocolyse Food är avsedd för livsmedelsindustrin samt om man använder Nocospray i renrum vid t.ex. läkemedelstillverkning