Nocospray 2 högeffektsspruta
Desinfektionsmaskin

Konceptet bygger på en kombination av en torrångningsmaskin (Nocospray ® eller Nocomax Easy ®) tillsammans med desinfektionsprodukten Nocolyse® som tillsammans desinficerar alla ytor i ett rum på ett automatiserat sätt. Konceptet är validerat enligt många olika normer, vilket även inkluderar standarden NF T 72281 (2014) för rumsdesinfektion.

Deaktiverar och avdödar bakterier
Nocomaskinen har en turbin som förvandlar väteperoxid till gas (torrånga), vilket dödar alla sorters mikroorganismer. Genom att sprida vätskan som gas, blir det möjligt att inaktivera och förstöra bakterier genom att ändra permeabiliteten på dess membran med hjälp av elektroner skapade av OH-radikaler. Detta leder till självförstörelse av bakterien, vilket är anledningen till att denna metod inte kan leda till resistensutveckling.

Enkel, snabb och effektiv desinfektion av slutna utrymmen. Enheten kan enkelt flyttas mellan olika platser.

EKONOMISK OCH SNABBVERKANDE: Automatiskt system där 1 ml vätska räcker för daglig desinfektion av 1m3
SÄKER FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ: Desinfektionsprodukten är 99,9% bionedbrytbar, ej korrosiv för ytor samt säker för användare
YTDESINFEKTION MED BRETT ANTIMIKROBIELLT SPEKTRUM: Baktericid, virucid, fungicid och sporicid effekt med upp till Log 6 reduktion, validerad enligt NFT 72201 standarden
LÄTT OCH ENKEL ATT FLYTTA: En Nocospraymaskin används för desinfektion av rum från 10m3 till 1000m3. Maskinen väger endast 6 kg och är enkel att flytta mellan olika rum.
LÄTT ATT ANVÄNDA: Nocospray och Nocomax Easy har en intuitiv design som är lätt för alla att använda. Klicka bara på flaskan med desinfektionsvätska på maskinen, knappa in rummets volym (m3) och tryck på startknappen. Nocospraymaskinen startar
efter 15 sekunder och stänger av sig själv när den är klar.

Nocospray: med touch inställning Behandlar rum från 10 m3 till 1 000 m3
Nocomax: utvecklad för storskaligt bruk Behandlar rum upp till 20 000 m3

Driftmiljö:
Temperatur 0 °C - 40 °C
Luftfuktighet 10 % - 90 %
Lufttryck 800 - 1060 hPa

Länkar

Dokument

Användningsområde

Slutna utrymmen inomhus, såsom vårdrum, ambulanser etc.

Tillverkningsland

FRANKRIKE

Förpackningsstorlek Artikelnummer
1 x 1 st 4062282
Ström
1000 W
Volt
230 Vac
Frekvens
50/60 Hz
Rating
4,5 A
Max. rating
10 A
Kompatibel med
1 l flaska
Netto vikt
6,2 kg
Maxstorlek på rum
1000 m³
Medelåtgång av desinfektionsmedel
1000 ml/h
Bruksanvisning

Användarinstruktioner:

1. Rengör de ytor som är smutsiga (vanligt rengöringsmedel kan användas)
2. Placera ut teststickor (Noco test sticks) på några olika platser i rummet där det är svårast att komma åt
3. Sätt i strömsladden i en kontakt och klicka fast flaskan med desinfektionsmedel (Nocolyse) på maskinen. Knappa in det aktuella rummets volym i m³ (L x B x H)
4. Se till att det inte finns något livsmedel, växter eller människor i rummet samt att alla fönster och dörrar är stängda.
5. Tryck på startknappen, lämna rummet och stäng dörren. Nocospraymaskinen startar efter 15 sekunder och stänger av sig själv när den är klar.
6. Observera karantäntiden efter behandlingen, denna beror på hur stort rummet är och vilken behandling man kört, men är ofta minst 60 min då man inte får lov att gå in i rummet.
7. När karantäntiden är över, gå in i rummet och läs av teststickorna för att säkerställa att desinfektionen är lyckad på samtliga ytor.

Nocospraymaskinen kan endast användas tillsammans med Nocolyse desinfektionsprodukter. Det finns tre olika varianter:
Nocolyse Neutral används för dalig desinfektion
Nocolyse OneShot används när man desinficerar mer sällan eller när man behöver göra en extra kur pga utbrott
Nocolyse Food är avsedd för livsmedelsindustrin samt om man använder Nocospray i renrum vid t.ex. läkemedelstillverkning