One System Basic
Dukförpackning

Duksförpackning för engångsbruk som fylls på med desinfektionsmedel och som lämpar sig för lokaler med höga hygienkrav.

  • Brukstid 28 dygn efter påfyllning
  • Enkel att använda och hygienisk
  • Desinfektionsmedel Easydes och Erisan Des enligt EN16615
  • Luddfri fiberduk 17,5 x 36 cm
  • Perforerad kant

Länkar

Dokument

Användningsområde

Instrumentvård, operationsavdelningar, ingreppsrum och polikliniker. På bäddavdelningar, för ythygien inom tandvården, på barnavårdscentraler och i andra hälsovårdsenheter. Allmänt i lokaler med ofta förekommande behov av ytdesinfektion.

För professionell användning.

Tillverkningsland

TYSKLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
4 x 120 dukar 8288 4260241964004
Bruksanvisning

Öppna förpackningens lock. Ta av det inre skyddslocket och skyddet ovanpå dukarnas rivkant. Häll 1,2–2,5 l användningsklar desinfektionslösning på dukrullen och låt vätskan dras in i 15 minuter. Anteckna på förpackningen uppgifterna om desinfektionsmedlet som använts, datum och identifikation av den som utfört påfyllningen. Dra upp rullens mittersta duk som sticker fram till rivningsöppningen för att få ut en duk i taget.
Använd skyddshandskar när du fyller på desinfektionsmedel.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av One System Basic servietter ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).