Sitol 2085

Sitol 2085 är ett EVAC-baserat dispersionslim för förpackningsindustrin.

  • Lämplig för användning i livsmedelsförpackningar
  • Bra vidhäftning mot olika plastfolier

Dokument

Användningsområde

Sitol 2085 är ett snabbhärdande lim som även kan användas för limning av vissa typer av plaster på kartong (t.ex. koronabehandlad PE). Lämplig för förpackningsindustrin, t.ex. för ihopsättning och förslutning av pappkartonger, wellpappkartonger, kartongaskar och sidorna på papperskassar.
Samtliga komponenter i limmet uppfyller kraven enligt förordningen för livsmedelsförpackningar FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven enligt förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, den finska livsmedelslagen 23/2006 samt kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Sitol 2085 15 kg T1877.015
Typ/bindemedel

EVAC

Densitet/Specifik vikt

ca 1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositet

950 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.