Sitol 2185

Sitol 2185 är ett EVAC-dispersionslim för pappers- och förpackningsindustrin.

  • Lämplig för användning i livsmedelsförpackningar
  • Mycket snabbhärdande
  • Lång valsappliceringstid

Dokument

Användningsområde

Sitol 2185 är ett snabbhärdande lim som lämpar sig för limning av vissa typer av plaster på kartong (t.ex. koronabehandlad PE). Kan användas för tillverkningen av förpackningar, t.ex. ihopsättning och förslutning av lådor.
Samtliga komponenter i limmet uppfyller kraven enligt förordningen för livsmedelsförpackningar FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven enligt förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, den finska livsmedelslagen 23/2006 samt kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Sitol 2185 15 kg T1785.015
Typ/bindemedel

EVAC

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositet

2 800 mPas (Brookfield RVT 4/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Ytterligare information

s

Miljö och säkerhet

s