Sitol 2488

Sitol 2488 är ett EVAC-baserat dispersionslim för den grafiska industrin.

Dokument

Användningsområde

Sitol 2488 är ett modifierat EVAC-baserat dispersionslim som efter torkning har en mycket flexibel limfilm. Lämplig för limning av sydda bokblock, limbindning och tillverkning av häften.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Sitol 2488 15 kg T1192.015
Typ/bindemedel

EVAC

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

pH

5

Viskositet

9 500 mPas (Brookfield RVT 5/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

 Svanen märkning
Nyckelflagga