Sitol 2864

Sitol 2864 är ett EVAC-baserat dispersionslim för den grafiska industrin.

  • Lämplig för t.ex. limning av väv på bokryggar

Dokument

Användningsområde

Sitol 2864 är ett EVAC-baserat dispersionslim lämpligt för limning av PVC-folie, textilmaterial och pappersbeläggningar på fiberbaserade material. Sitol 2864 är ett monteringslim för tillverkning av kontorspärmar. Den kan även användas för limning av försättspapper vid tillverkningen av inbundna böcker.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Sitol 2864 15 kg T1043.015
Typ/bindemedel

EVAC

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositet

3 500 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

 Svanen märkning
Nyckelflagga