Sitol 2864

Sitol 2864 är ett EVAC-baserat dispersionslim för den grafiska industrin.

  • Lämplig för t.ex. limning av väv på bokryggar

Dokument

Användningsområde

Sitol 2864 är ett EVAC-baserat dispersionslim lämpligt för limning av PVC-folie, textilmaterial och pappersbeläggningar på fiberbaserade material. Sitol 2864 är ett monteringslim för tillverkning av kontorspärmar. Den kan även användas för limning av försättspapper vid tillverkningen av inbundna böcker.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Sitol 2864 15 kg T1043.015
Typ/bindemedel

EVAC

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositet

3 500 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

 Svanen märkning
Nyckelflagga