Sitol 3348

Sitol 3348 är ett tryckkänsligt akryldispersionslim.

  • Hög viskositet
  • Bra eftervärmebeständighet

Dokument

Användningsområde

Sitol 3348 är ett tryckkänsligt lim med hög viskositet. Sitol 3348 är lämpligt för självhäftande etiketter och laminering av svårlimmade plastmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Sitol 3348 15 kg T1173.015
Typ/bindemedel

Akryldispersionslim

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

pH

5

Viskositet

6 500 mPas (Brookfield RVT 5/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga