Sitol 3348

Sitol 3348 är ett tryckkänsligt akryldispersionslim.

  • Hög viskositet
  • Bra eftervärmebeständighet

Dokument

Användningsområde

Sitol 3348 är ett tryckkänsligt lim med hög viskositet. Sitol 3348 är lämpligt för självhäftande etiketter och laminering av svårlimmade plastmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Sitol 3348 15 kg T1173.015
Typ/bindemedel

Akryldispersionslim

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

pH

5

Viskositet

6 500 mPas (Brookfield RVT 5/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga