Sitol 5012/43

Sitol 5012/43 är ett EVAC-dispersionslim för laminering.

  • Lämplig för användning i livsmedelsförpackningar
  • Bra vidhäftning mot plaster
  • Bra vidhäftning mot aluminiumfolie

Dokument

Användningsområde

Sitol 5012/43 har utmärkt vidhäftning mot t.ex. PVC-material, aluminiumfolie, polystyren, cellulosaacetat och de flesta lackbeläggningarna. Sitol 5012/43 är lämplig för tillverkningen av kontorsmappar och -pärmar, laminering och förslutning av förpackningar.
Samtliga komponenter i limmet uppfyller kraven enligt förordningen för livsmedelsförpackningar FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven enligt förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, den finska livsmedelslagen 23/2006 samt kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Sitol 5012/43 15 kg T1221.015
Typ/bindemedel

EVAC

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

pH

5

Viskositet

4 800 mPas (Brookfield RVT 4/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
 Svanen märkning
Nyckelflagga