4025 0009

SOL Astianpesu 1 L
Diskmedel

  • Oparfymerat
  • Innehåller inga färgämnen
  • Svanenmärkt

SOL Astianpesu är neutralt, oparfymerat handdiskmedel utan färgämnen. Produkten är Svanenmärkt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För handdisk i professionellt bruk, kök och livsmedelsbutiker. Kan även användas för fönsterputsning.

pH

Produkt pH: 7
Lösningens pH: 7

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer
3 x 5 l T7434.005
6 x 1 l T7434.001
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Normal diskning, dosering 0,8 ml/1 l vatten.
Blötläggning av disk, dosering 2 ml/1 l vatten.
Fönsterputsning, dosering 0,8 ml/1 l vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tomma produktförpackningar: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Skydda mot frysning.
Endast för professionellt bruk.

4025 0009