Tevan Panox 200
Desinfektion

Bruksfärdigt ytdesinfektionsmedel baserat på väteperoxid och perättikssyra. Produkten lämpar sig för desinfektion av de flesta hårda material och textilytor samt för desinfektion av sekretfläckar i fastigheter, på institutioner, inom hälsovården, storkök och industri. Produkten lämpar sig för användning på ytor och verktyg även inom livsmedelsindustrin.

  • Bruksfärdig lösning
  • Lämnar inga spår på den desinficerade ytan
  • Effektiv

Länkar

Dokument

Användningsområde

För professionellt bruk. Produkten lämpar sig för desinfektion av de flesta hårda material, textilytor samt för desinfektion av sekretfläckar.

pH

Produkt pH: 2

Tillverkningsland

NEDERLÄNDERNA

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
6 x 1 l 8071 6417964080711
6 x 750 ml 41061 6417964410617
Lagring

2 är från tillverkningsdatumet. Skyddas mot frost. Förvaras torrt och svalt, skyddat från solljus.

Bruksanvisning

Ytdesinfektion: Dosera medel på en fler- eller engångsduk eller på ytan och torka av. Se till att använda tillräckligt av medlet: Ytan ska bli fuktig för att bli desinficerad. Vid normalt bruk behöver ytorna inte sköljas.

Desinfektion av sekretfläckar: Om det finns mycket sekret, torka av fläcken med en pappersduk eller någon annan engångsduk med bra uppsugningsförmåga. Därefter kan du desinficera fläcken. Duken ska vara fuktig. Mindre eller torra sekretfläckar kan desinficeras utan att torka av dem först.

Ytan har desinficerats när den har blivit torr.

Inom livsmedelsindustrin kan medlet användas för desinfektion av ytor, instrument och kärl. Fuktiga ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska sköljas, alternativt ska man försäkra sig om att ytorna är helt torra.

Miljö och säkerhet

Väteperoxid bryts ned till vatten och syre. Förpackningarna tillverkas av PE-HD-plast, som är ett helt återvinningsbart och brännbart material.

Notera

Försäkra dig om att de ytor som ska desinficeras tål sura ämnen. Inte lämplig för marmor. Ytan kan vid behov sköljas efter desinficeringen. Blanda inte desinfektionsmedlet med andra rengöringsmedel. Medlet får inte hällas tillbaka till originalförpackningen.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ingrediens Effekt
Väteperoxid (2 %) biocid
Perättiksyra (<0,1 %) stabilerande effekt, biocid