Thermoshield Desinfektant
Desinfektion

Termokemiskt (50–60 °C) verkande desinfektionsmedel för maskinell desinfektion av böjbara spekulum i tvätt- och desinfektionsmaskiner som använder glutaraldehyd.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kan användas i tvätt- och desinfektionsmaskiner för endoskop som använder glutaraldehyd som desinficerande verksamt ämne (bl.a. Belimed, BHT, Wassenburg, Olympus, Hamo).

För professionell användning.

pH

Produkt pH: 3.5
Lösningens pH: 6.4

Tillverkningsland

TYSKLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 8142 4260241965254
Lagring

I rumstemperatur

Bruksanvisning

Dunken med Thermoshield Desinfektant ansluts till maskinens automatdispenser. Spekulumet ansluts till tvätt- och desinfektionsmaskinen enligt apparatspecifika anvisningar.
Före ibruktagning av produkten måste man säkerställa att preparatet är lämpligt för användning i den ifrågavarande tvätt- och desinfektionsmaskinen för endoskop. Vattentemperaturen vid dosering av desinfektionsmedlet > 30 °C. Dosering 1 %, verkningstid minst 5 minuter då desinfektionstemperaturen är 50–60 °C.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Thermoshield Desinfektant ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland).

Ingrediens Effekt
Glutaraldehyd (10 %) Biocid
Etylalkohol (5-15 %) stabiliseringsmedel