Kiilto Multiplan DF
Golvavjämningsmassa 3–50 mm

Fiberförstärkt golvavjämningsmassa för värmegolv. Lämplig till både el- och vattenburet värmegolv. Lämplig även för övriga avjämningsarbeten. Dammreducerad. Lågalkalisk.

  • dammreducerad, fiberförstärkt
  • planspacklingar, fallbyggnation
  • idealisk för värmegolv 
  • pumpbar
  • gångbar 1–3 timmar
  • beläggningsbar 1–2 dygn/30 mm, 3 dygn/50 mm
  • åtgång 1,7 kg/m²
  • ca 12 liter färdig massa/säck

Dokument

Användningsområde

En fiberförstärkt golvavjämningsmassa för inomhusbruk. För golv med antingen värmegolvsrör eller elektrisk kabeluppvärmning.

Underlaget ska vara rent och fast. Ta bort cementhud och färgfläckar och sopa eller dammsug golvet noggrant. Var särskilt uppmärksam på golvskicket vid värmegolvsinstallation - det måste motstå spänningen som orsakas av värmestrålning.

Betongunderlag förbehandlas med utspädd 1:4 Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20% Kiilto Primer / 80 % vatten) före golvavjämning. Renoveringsytor och skivunderlag måste primas med outspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före golvavjämning. Ej sugande underlag, såsom keramiska plattor eller målade ytor kan även behandlas med Kiilto FixPrimer.

Golv med golvvärme: Underlaget måste slipas och rengöras ordentligt före primning och avjämningsmassa för att säkerställa ordentlig vidhäftning.

Installera värmegolvsrör/kablar enligt tillverkarens anvisningar på torr primer/häftbrygga. Fortsätt därefter med golvavjämningen.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Betongunderlag måste uppfylla det nationella standarderna.

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411512345208
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–23 °C, minimum +10 °C

Bearbetningstid

ca 20 min (23ºC, 50% RF)

Beläggningsbar

1–2 dygn / 30 mm, 3 dygn / 50 mm (23ºC, 50% RF)

Blandningsförhållande

3,5-3,7 l vatten / 20 kg säck

Brandklass

ASfl-s1

Böjhållfasthet

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning högst 1 år i torrt utrymme

Gångbar

1–3 tim (23ºC, 50% RF)

Klassificeringar och certifikat

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Krympning

< 0,4 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Max. kornstorlek

ca 1 mm

Skikttjocklek

3–50 mm

Tryckhållfasthet

C30 (> 30 MPa, EN 13813

Typ/bindemedel

Fiber-polymer-aluminat/Portlandcement-kvartsbaserat pulver

Viskositet

Flytvärde 125–135 mm, EN 12706

Ytdraghållfasthet

> 1,5 MPa, EN 13813

pH

< 11 (lågalkalisk)

Åtgång

1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,7 kg (ca 12 liter massa/säck).

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt (+10–25 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, flexibel massa bildats. Massan appliceras med en bred stålspackel. Skiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras.

Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.

Lämpligt även för golv med lätt gångtrafik som ska målas, men inte för golv i t.ex. garage.

I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet.

Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

OBS! Undvik att använda för mycket vatten då det försvagar ythållfastheten och kan orskaka sprickbildning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
Sundahus
Nyckelflagga
 Svanen märkning