Zinkspray
Aerosol

Zinkbeläggning för skydd av stålkonstruktioner mot korrosion och skydd av delar samt som grund vid målning. Slutlig beläggning för bultfogar, genomföringar och svetssömmar.

  • Skyddar stålytor mot korrosion.
  • En lämplig grundyta före målning.

Flingformiga zinkpartiklar utgör ett katodiskt, hållbart skydd för alla metallytor, t.ex. varmgalvaniserade delar. Bildar en snabbtorkande hållbar zinkhinna, som står väl emot t.ex. saltvatten och hetta. Dammtorr efter 15 min. och kan övermålas utan ytterligare åtgärder efter 12 timmar.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Skyddsbeläggning för stål- och metallkonstruktioner. Skydd av obehandlade och målade samt skadade ytor. Skydd av svetsade konstruktioner och delar samt grundyta för fortsatt målning. Rostskyddsmedel vid renovering av bilchassin. Slutlig beläggning vid borrningar, genomföringar, avkapningar och svetssömmar. Tack vare konduktivitetsegenskaperna kan den användas som beläggning i mellankonstruktioner, t.ex. vid punktsvetsning.

Utseende och doft

Silverfärgad.

Tillverkningsland

TYSKLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
12 x 400 ml 39650 6417964396508
Bruksanvisning

Avlägsna fett och smuts från ytorna. Skaka flaskan tills blandningskulorna frigörs, fortsätt att skaka en stund efter att kulorna frigjorts. Spraya ett jämnt tunt lager på 25 cm:s avstånd. Efter användningen vänd flaskan upp och ner och spraya tills munstycket är tomt. Rekommenderad temperatur vid användning ca + 20 °C.

Ingrediens Effekt
Zinkpulver Korrosionsskydd
Aluminiumpulver Korrosionsskydd
Dimetyleter Lösningsmedel
Aceton Lösningsmedel
Xylen Lösningsmedel