Bredspackling, fyllning och efterbehandling av spackel