Handdesinfektion mot Corona

KOLLA NOGA NÄR DU KÖPER DESINFEKTION – Alla produkter hjälper inte mot Corona

Under Coronapandemins första våg ökade försäljning av handdesinfektion kraftigt och samtidigt lättade Kemikalieinspektionen på regelverket kring tillverkning och försäljning av handdesinfektion. En följd av detta är tyvärr att många desinfektionsprodukter som finns tillgängliga inte är verksamma mot virus. Därför är det viktigt att kontrollera vad produkten är testad och lämpad för.

– Idag finns det många olika sorters handsprit på marknaden och alla uppfyller inte kraven för att vara verksamma mot virus. Att använda en handdesinfektion som inte har dokumenterad effekt mot just coronavirus riskerar att ge motsatt effekt och kan i värsta fall leda till mer smittspridning då användaren tror sig ha rena händer, säger Annika Ekström kategorichef vid kemiföretaget Kiilto Sverige.

För att kunna hävda att en handdesinfektion verkar mot coronavirus ska man ha testat produkten på höljeförsedda virus enligt europastandarden EN14476, förklarar Annika. Det är också viktigt att läsa på flaskan om hur lång tid man skall desinficera händerna eftersom det kan variera mellan olika produkter.

– Våra DAX-produkter är till exempel testade på 3 ml i 30 sek, vilket är lägsta kontakttiden för att kunna täcka och desinficera alla delarna av händerna. Har man inte gjort EN-testen så kanske produkten har effekt först efter 1 eller 1,5 minut och det är väldigt sällan som någon desinficerar händerna så länge, konstaterar Annika Ekström. Hon förklarar att många tänker att man kan utgå ifrån alkoholhalten istället för ENtestningen. Men det räcker tyvärr inte med 70 procents alkoholhalt om man samtidigt stoppar in olika medel som mjukgörare och förtjockningsmedel för att göra spriten mer hanterlig, eftersom dessa samtidigt minskar spritens effekt mot framför allt virus. Till exempel behöver gelprodukter därför ofta ha en högre alkoholhalt för att vara lika effektiva som helt flytande desinfektionsprodukter. 

– Det är sammansättning av olika alkoholer och övriga ingredienser som påverkar effekten. En handdesinfektion i vårt sortiment på 75 % denaturerad etanol klarar Corona-virus. Det gör även vår ytdesinfektion som består av 45% isopropylalkohol. Men en handdesinfektion på 45 % denaturerad etanol hade med största sannolikhet inte blivit godkänd mot Coronavirus. Samtliga av våra desinfektionsprodukter är testade enligt gällande europanormer och har dokumenterad effekt på både bakterier, jästsvamp och flera olika typer av virus som till exempel Corona. Vi har utvecklat våra DAX desinfektionsprodukter i samarbete med svensk sjukvård för att tillgodose alla de viktiga krav man ställer inom sjukvården.

Följande produkter som vi säljer på den svenska marknaden har bevisad effekt på höljeförsedda virus och kan användas för att förhindra smitta via händer och yta:

 • DAX Clinical Handdesinfektion
 • DAX Alcogel
 • DAX IPA Handdesinfektion
 • DAX Viruguard Handdesinfektion
 • DAX Ytdesinfektion 75
 • DAX Ytdesinfektion 75+
 • DAX Ytdesinfektion Plus
 • DAX Ytdesinfektion Extra
 • Antibac Handdesinfektionsservett
 • Antibac Ytdesinfektionsservett etanol
 • Antibac Ytdesinfektionsservett IPA
 • Antibac Oxivir Excel
 • WipeClean Ethanol 80%
 • WipeClean Alco Free

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.