Livsmedelsindustri

Inom livsmedelsindustrin måste våra kunder vara 100% säkra på företagets hygien och säkerhet. Vi erbjuder integrerade lösningar för industriell processtvätt och rengöring för flera olika branscher. Vi strävar efter långsiktiga relationer och bästa samarbete med våra kunder. Miljöaspekter är kärnan i vår verksamhet och vi vill också hjälpa våra kunder att nå sina miljömål genom att tillhandahålla lösningar tillverkade av miljövänligt material och förpackade i återvinningsbara förpackningar.

Som ledande aktör inom rengöring erbjuder vi en omfattande integrerad lösning för livsmedelsindustrin

Ett viktigt fokus inom livsmedelsindustrin är produktions- och utrustningshygien. Livsmedel av hög kvalitet baseras på säkerhet, renlighet och smak, vilket hänger ihop. Våra kunder måste vara 100% säkra på sin hygien och säkerhet. Vi erbjuder lösningar för industriell processtvätt och rengöring för olika branscher.

Vårt mål är att bygga ett långsiktigt, pålitligt och hållbart samarbete med kunden. Vi har många års expertis och känner till de lokala förhållandena. Därför kan vi identifiera kundernas behov och specificera vårt erbjudande. Vi tror på partnerskap och är engagerade i långvariga relationer. Vårt sätt att agera är vår styrka och vi utvecklar kontinuerligt våra processer, tjänster och produkter.

Miljöaspekter beaktas i alla våra lösningar och vårt interna forsknings- och utvecklingsteam arbetar dagligen med miljöfrågor. Vi strävar efter att vara miljöledare inom vårt område och vi vill också hjälpa våra kunder att nå sina miljömål genom att tillhandahålla lösningar tillverkade av ansvarsfullt material och förpackade i återvinningsbara förpackningar.