Desinfektion

Inom vård och omsorg är användningen av desinfektionsmedel avgörande för verksamheten. Rutinmässig användning av hand- och ytdesinfektion minskar smittspridningen och minskar också spridningen av resistenta bakterier som kan leda till ökad utbredning av antibiotikaresistens. Genom att minska smittspridning och infektioner minskar man också behovet av antibiotika. Även utanför vården kan det vara bra att ibland komplettera med handsprit t.ex. i förkylnings- och influensatider eller när man är på resa och inte har tillgång till tvål och vatten.