Kiilto B3 Fuktbeständigt trälim

PVAc-baserat fuktbeständigt trälim för montering och spontlimning av stavparkett och laminatgolv. Ej för konstruktioner som är permanent under vatten (t. ex båtar). Fuktbeständighetsklass D3

Specialfunktioner

  • fuktbeständigt universallim för montering
  • fuktbeständighetsklass D3

Användningsområde

Kiilto B3 är ett vattenbaserat, fuktbeständigt en-komponents trälim för spontlimning av parkett- och laminatgolv, monteringslimning av fönster och dörrar och inredningsmontering i fuktiga utrymmen. Tack vare den goda fuktbeständigheten (D3) kan Kiilto B3 användas inom- och utomhus för applikationer som återkommande utsätts för kortvarig kontakt med vatten. Kiilto B3 är inte lämpligt för konstruktioner som är permanent i kontakt med vatten (t.ex. båtar).

Åtgång

Stavparkett med spont ca 15 m²/l
Laminatgolv med spont 15–20 m²/l

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
3 l 6411511031034
10 l 6411511031102
1/3 l 6411511031331
3/4 l 6411511031751
Förpackningsstorlekar 3 l
EAN-kod 6411511031034
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411511031102
 
Förpackningsstorlekar 1/3 l
EAN-kod 6411511031331
 
Förpackningsstorlekar 3/4 l
EAN-kod 6411511031751
 
pH

2,8

Färger

Vit, transparent efter torkning

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Åtgång

Stavparkett med spont ca 15 m²/l
Laminatgolv med spont 15–20 m²/l

Viskositet

12 000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Presstid

18 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Typ/bindemedel

Reaktiv PVAc-dispersion

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+4 °C

Bruksanvisning

Kiilto B3 är färdigt att användas. Kan vid behov spädas ut med max. 3 % vatten. Blanda ordentligt. Applicera limmet ensidigt i ett jämnt lager. Limma och pressa ihop delarna. Presstiden är beroende av fogens inpassning och de rådande arbetsförhållandena.

Ta bort färska limfläckar med vatten. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Slutlig fukt- och värmebeständighet uppnås efter ca 1 vecka. Limfogen blir transparent efter torkning.

  Limmängd (g/m²) Öppentid (min)
 120 5
 150 10
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaByggvaruNyckelflagga