Lösningar /

Flamskydd

Även om eld är en viktig del av vårt dagliga liv, har den också förödande kraft. Med hjälp av flamskyddsmedel kan brand fördröjas eller förhindras i olika produkter och material.

Ett flamskyddsmedel är en kemikalie som förhindrar eller bromsar eldens framsteg i det material som ämnet appliceras på. Kiilto tillverkar miljövänliga och användarvänliga flamskyddsmedel för trä-, pappers- och förpackningsindustrin samt för isolerings- och filtermaterial.

Ett centralt inslag i Kiilto Fireproof brandsäkra produkter är att de är enkla och säkra att använda och säkerställer effektiviteten i kundens produktionsprocess. Kiilto utvecklar sina produkter tillsammans med kunden och skräddarsyr dem i enlighet med individuella önskemål. Vårt århundrades erfarenhet av kemiska industriprodukter och vårt team av specialister som fokuserar på flamskyddsmedel garanterar bästa möjliga resultat för din produkt.


Kiiltos flamskyddsmedel är resultatet av långsiktig och noggrann produktutveckling.

Vi har ett dedikerat team som arbetar med flamskyddsmedel vid vår omfattande produktutvecklingsenhet i Finland. Vårt laboratorium erbjuder ett brett utbud av testmöjligheter. Till exempel, på grund av vårt samarbete med universitet, kan vi utföra kon-kalorimetertest enligt ett tätt schema. Vi har exempelvis utfört SBI (Single Burning Item) -test tillsammans med VTT. I varje enskilt fall anpassar vi våra tester och metoder till kundens behov.

Flamskyddsmedel har sedan länge använts i material som plast, gummi och textilier.

Flamskyddsmedlets effektivitet beror ofta på ämnen som brom, som är skadliga för människor och miljö. Attityden till flamskyddsmedel har förändrats på grund av toxiciteten hos de använda ämnena, deras ansamling i organen och den resulterande hälsoskadan. De senaste åren har efterfrågan ökat efter proaktivt brandskyddande ämnen som är säkra för människor och miljö. När kunskapen förbättras förändras lagstiftningen ständigt för att gynna miljövänligare flamskyddsmedel. Kiilto följer ansvarsfullt förfarande, och som med andra kemiska industriprodukter, för flamskyddsmedel Kiiltos ansvarsområden inkluderar miljö, produktsäkerhet och välbefinnande.