Lösningar / Industrilim /

Grafisk industri

Digitaliseringen medför stora förändringar inom den grafiska branschen. Allt mindre upplagor ställer nya krav på flexibilitet i processerna.

Den grafiska industrin har ofta höga krav på prestanda när det gäller limmernas egenskaper.

Den rundade ryggen på en inbunden bok eller ryggen på en bok med mjuk pärm kräver olika lim, med olika elastiska egenskaper. Animaliskt proteinbaserade lim har traditionellt använts för att producera bokomslag, men dessa har ersatts av syntetiska alternativ.

Boktillverkarna ansöker ofta om Svanenmärkning och som en del av kraven för godkännandet ska även de lim som används vara kompatibla.

Exempel på våra lösningar för industrilim

Lim för bokbinderi

Flera olika lim behövs för att binda in inbundna och pocketböcker, och limmen måste fungera flexibelt med olika material, oavsett hastigheten på tillverkningsprocessen.

Våra varumärken

Produkter

Vad kan vi uppnå tillsammans?

Välkommen till Kiiltos värld

Nyheter