Om oss /

Vår historia

Kiiltos verksamhet började i oktober 1919 med en liten hårfärgnings- och skolackfabrik i distriktet Pispala, Tammerfors.

Entreprenörsanda sedan 1919

Nästan allt var bristfälligt i Finland 1919, men det fanns gott om företagsamma människor. När varor inte kunde importeras bildades företag som kunde producera det som saknades. Det var så Kiilto grundades.
 
På 1910-talet saknades hårfärg och munvatten på butikshyllorna, skofabriker saknade färg, polermedel, vax och lim, och möbelfabriker saknade lack och polermedel. Namnet Kiilto (glans) blev beskrivande för vårt företags första produkter.
 

Ersätta de gamla metoderna med kemiska lösningar

Kiiltos första ägare var en flitig ”uppfinnare”, som snabbt förstod vilka produkter kunderna efterfrågade. Han började leka med tanken om att producera lim till skoindustrin, en industri med utmärkta marknadspotential. Limning skulle ersätta traditionella mekaniska metoder för att fästa ihop material, och det skulle ge ett rent och snyggt resultat.

Bygglimmets genombrott kom först på 1930-talet i och med självhäftande golvbeläggningar. I takt med att material och metoder utvecklades ökade också efterfrågan och antalet av olika produkter inom byggindustrin och andra industrier. Samtidigt började vidhäftning att betraktas som en mer omfattande process än bara limning. Detta motiverade Kiilto att utöka sitt produktutbud.

Kiilto tillverkar och marknadsför idag produkter inom fyra affärsområden: bygg, industriell limning, professionell hygien och konsumenthygien.

En 100 årig historia

1919

Grundades

27 oktober 1919, Teknokemiallinen Tehdas O/Y Santalahti grundas i Pispala, Tampere.
1924 döps företaget till Kiilto Oy.

 

1930

Nummer ett inom skopolish

Företegets verksamhet startade med att tillverka kosmetiska ingredienser för kemister, färger, polermedel, vax och lim för skofabriker och spritlack och polermedel till möbelindustrin.

1961

Fokusera på lim

På 1960-talet bestämmer man sig för att fokusera på tillverkning av lim samt limrelaterade produkter.

 

1983

Expansion inom städsektorn

Företaget expanderar inom städsektorn genom att utöka sitt sortiment med rengöringsprodukter. Omfattande kundutbildning påbörjas.

1987

Internationalisering

Det första internationella dotterbolaget etableras i Sverige. Idag finns det dotterbolag i ytterligare tio länder.

2010

Hygien- och rengöringsdelen växer

Hygien och rengöringsverksamheten växer till nya affärsområden.

2017

Nytt affärsområde: Flamskyddsmedel 

Kiiltos industriverksamhet expanderar. Miljövänliga flamskyddsmedel skapas genom innovativ produktutveckling.

2018

Svenska TM Progress blir en del av Kiilto

Kiiltos golvbeläggningskunskap ökar genom sammanslagningen med TM Progess. Ny verksamhet byggs också i Finland.

2018

Kiiltos varumärke och logotyp moderniseras

Fyra affärsområden inom Kiilto: bygg, industriell limning och flamskydd, profesionell hygien samt konsumenthygien. Kiilto Pro varumärke för proffs skapas som en del av företagsförändringen.

2019

Kiilto blir en ledande leverantör av hygienlösningar i Norden

Kiilto förvärvar CCS Healthcare Holding AB och blir marknadsledande inom hand- och ytdesinfektionslösningar i Sverige, Norge och Danmark.

 

Kiilto-logotyp genom tiden

1924

 

1969

 

 

 

1994

 

2018