Drone footage from a forest

Vårt löfte till miljön

Vår strävan är att våra produkter ska vara av mycket hög kvalitet och samtidigt ha minsta möjliga påverkan på miljön.

Miljö som en del av företagskulturen

Viljan att vara miljöledare inom vår bransch styr våra verksamhet och resulterar i vårt löfte till miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Löftet delas in i fyra sektorer som täcker all vår verksamhet från vardagliga rutiner till innovationer och strategier för att hjälpa våra kunder.

Grön energi: År 2028 är vår verksamhet koldioxidneutral

Genom att förbättra vår energi- och materialeffektivitet bidrar vi till att bekämpa klimatförändringar och främja hållbarhet. Vi investerar i miljövänlig teknik i våra produktionsanläggnigar samttidigt som vi renar och spar energi i våra produktionsprocesser. Vårt mål är att vara ett koldioxidneutrala 2028. För att komma dit har vi mindre mål att uppnå på vägen.

 • Från och med 2019 kommer Kiilto att delta i ett miljöprojekt som syftar till att lägga kolsänkor (t.ex. plantera skog i närliggande områden)
 • År 2025 kommer vi att minska vår energiförbrukning per producerat ton med 20% från nivån vi hade 2010
 • År 2028 kommer vi bara att använda energi som är helt förnybar
 • Vår logistik och våra affärsresor kommer vara koldioxidneutrala 2028

Gröna förpackningar och grön logistik: En positiv miljöpåverkan är grunden till våra förpackningslösningar

När vi utvecklar produkter söker vi kontinuerligt råvaror och förpackningslösningar som är snällare mot miljön. Genom att öka försäljningen av våra miljö- och säkerhetsklassificerade produkter förbättrar vi arbets- och kundsäkerheten både i vår egen arbetsmiljö och i våra kunders lokaler.

 • År 2025 är 70% av vårt förpackningsmaterial återanvändbart, förnybart eller tillverkat av återvunnet material.
 • Vi har också utvecklat ett insamlingssystem för förpackningsavfall

Gröna tjänster: Vi erbjuder de bästa lösningarna i vår bransch för cirkulär ekonomi

Förutom att optimera vår egen verksamhet, erbjuder vi våra kunder mer miljövänliga produkter och tjänster som hjälper dem att få mer hållbara processer, arbetsmetoder och slutprodukter. Att öka förståelsen för miljöaspekterna är avgörande för kontinuerlig förbättring och det är därför vi ser utbildning som en viktig del i våra gröna tjänster.

 • Från och med 2020 kommer alla Kiilto-utbildningar att innehålla information om hållbar utveckling och miljö.
 • Vi utbildar 20 000 personer om året.
 • Alla våra kundmöten från och med 2020 kommer att inkludera diskussioner om miljöfrågor.
 • All Kiilto-personal kommer att få miljöutbildning från och med 2020.
 • Vårt mål är att våra kunders materialanvändning minskar med 200 000 kg per år från och med 2023.

Gröna materialval: Vi är det ledande företag inom cirkulär ekonomi inom vår bransch.

Vi främjar den cirkulära ekonomin och använder biobaserade råvaror för att minska vår användning av icke förnybara naturresurser, samtidigt som vi minskar vårt koldioxidavtryck genom att sänka avfallsmängderna och använda vårt restavfall. Vi undersöker också möjligheterna att använda återvunna råvaror som är biprodukter från andra industrier.

 • Mot noll slöseri. Vi kommer att halvera mängden avfall (per producerat ton) till 2022.
 • Cirkulerande material. Vi kommer att fördubbla andelen förnybara och cirkulära råvaror fram till 2022.

Koncernens produktionsanläggning är certifierade enligt ISO 9001 ledningssystem för kvalitet. Vi följer även GMP (Cosmetics – Good Manufacturing Practices). ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som bland annat innebär att man har en dokumenterad kvalitetspolicy och en kvalitetsmanual för att säkerställa att dessa efterföljs. Kvalitetsarbetet omfattar hela kedjan från inköp, produktion, kundkontakt, reklamationer och spårbarhet.

Koncernens produktionsanläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi arbetar kontinuerligt med att optimera vårt sortiment ur miljösynpunkt.