Tjänster /

Tjänster för industrilim och brandskydd

Vi anpassar våra tjänster för att möta dina behov! Vi är en din partner inom lim och brandskydd och erbjuder lösningar för en mängd olika tillämpningar.


Planering

Kiilto Pro Research R&D

Skräddarsydd produktutveckling för att skapa en kundanpassad lösning.

Kiilto erbjuder djup expertis inom process- och produktutveckling samt laboratorieutrustning för kundspecifika lösningar. Kiiltos lösningar är utformade för att minimera miljöpåverkan och för att förbättra arbetsmiljön.

Processoptimering

Vi hjälper dig att optimera dina processer för att öka produktionseffektiviteten.

Problemet/behovet definieras tillsammans med kund i en gemensam workshop som leds av Kiilto.

Livscykelanalys (LCA) och miljövarudeklaration (EPD) beräkningar

Beräkning av koldioxidavtryck.

Du som kund får professionell rådgivning om beräkningsprinciper, beräkningstekniker och databaserade LCA-dokument. Beräkningarna baseras på kundens energi- och vattenförbrukning, avfallshantering samt råmaterial och komponenter.


Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll av korslimmat trä (CLT)

Vi utför daglig kvalitetskontroll enligt tillverkarens kvalitetscertifikat för CLT.

En kostnadseffektiv kvalitetssäkring utan behov av investeringar eller personalkostnader. Tjänsten innefattar logistik för provtagning, testning, analys av resultat och rapportering.

Produkttestning

Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att optimera din produktion.

Vi kan skräddarsy testerna efter dina behov.

Kiilto Professional Academy

Anpassad utbildning efter kundens behov säkerställer lagefterlevnad och en optimerad produktion.

Vi hjälper våra kunder att utveckla sina tjänster och verksamheter. Därför tillhandahåller vi utbildningar för dig som arbetar med Kiiltos produkter. Utbildningen anpassas efter dina behov och är tillgänglig både live och online.


Processoptimering

Kiilto Pro Process

Analys av kundens produktionsprocess.

Regelbunden mätning av produktionsprocessen minimerar spill, ökar produktiviteten och minskar risken för stopp i produktionen. Kiiltos kunniga experter använder högkvalitativ utrustning för att genomföra mätningarna. Efter besöket får du som kund en detaljerad rapport med insikter och rekommendationer.

Kiilto Pro underhåll

Planering av underhåll och utbildningar förbättrar förutsägbarheten, säkerheten och tillförlitligheten i produktionen.

En viktig del i processen är att ha koll på egenskaperna i de olika materialen. Genom nära samarbete effektiviseras och optimeras produktionsprocesserna.

Utrustning

Få tillgång till en optimerad utrustning utan att binda upp rörelsekapital.

Med Kiilto får du som kund en helhetslösning för industrilim med hög kvalitet, vilket innebär effektivare limningsprocesser och minskad råmaterialanvändning. Dessutom förbättras säkerheten i fabriken då limmet inte blandas för hand. Vi erbjuder support enligt överenskommelse med dig som kund, för att säkerställa att allt fungerar som det ska.


Vill du veta mer?