Tjänster /

Tjänster

Våra experttjänster

Vi förser våra kunder med olika slags limningslösningar, teknisk support samt utbildning- och provkörningar. Vi känner till industriella tillämpningar, processer, material och arbetsmetoder samt miljö- och säkerhetsföreskrifter. Vi hjälper våra kunder att välja material, optimera limvolymer och använda produkterna på rätt sätt. I bästa fall kan vi även hjälpa våra kunder att utveckla sina produktionsprocesser.

Vi vet hur trä och lim beter sig

I vårt moderna laboratorium för trälim testar vi träets och limmets beteende i många olika förhållanden. Vi har djupgående kunskaper om de krav som olika träslag, klimat, produktionsprocesser, tillämpningar och klassifikationer ställer på lim. Denna sakkunskap återspeglas i våra produkter.

Vår testutrustning är till nytta för kundens produktion

Tack vare vår automatiska limappliceringsutrustning kan vi ta reda på vilket lim som bäst passar för kundens produktionslinje. Utrustningen kan justeras så att inställningarna motsvarar kundens produktionslinje för att undersöka hur limmet och materialen beter sig, utan att störa kundens faktiska produktion. Systemet kan användas för att simulera både kontinuerliga panellinjer och enhetsproduktion. Genom simuleringen kan man fastställa limmets öppentid och presstid. I utrustningen finns en doserings- och appliceringsenhet, ett transportband och en uppvärmningsbar pressmaskin.

I vårt laboratorium testar vi värme- och fuktbeständighet samt materialstyrkor på ett antal olika sätt. Regioncheferna som besöker våra kunder har tillgång till många olika mätinstrument och testappliceringsutrustning, såsom värmekameror samt lagrande temperatur- och fuktmätare.