Lösningar / Professionell hygien /

Foodservice

Inom Foodservice är det viktigt att säkerställa livsmedelssäkerhet och god matkvalitet. Kiilto hjälper dig att se till att hygien och renlighet hanteras på ett korrekt sätt från början till slut. Vi erbjuder inte bara produkter, vi stödjer också våra kunder med tjänster, digitala verktyg och kunnande. Många av våra produkter är miljömärkta med Svanen och produkterna från Kiilto Natura-sortimentet är gjorda av växtbaserade råvaror.

Hygien och renlighet är en viktig del av livsmedelshygien

Som experter på hygien och renlighet erbjuder Kiilto en heltäckande lösning för professionella kök. En stor del i lyckas i det professionella köket är att säkerställa en god livsmedelssäkerhet och matkvalitet. I detta spelar en god hygien och renlighet en stor roll. Vi hjälper dig att se till att hygien och renlighet hanteras på ett korrekt sätt från början till slut.

Nordisk expertis

När våra kunder står inför utmanande situationer hjälper vi till med att lösa dem tillsammans. Våra renlighets- och hygienspecialister, kategorichefer samt forsknings- och utvecklingsavdelning är tillgängliga för att hjälpa.

Som ledande inom renlighet- och hygienområdet tillhandahåller vi en helhetslösning för foodservice. Vi har en stark kompetens inom kökshygien och våra lösningar för matservering är utvecklade i och för Norden.

Vi har ett tätt samarbete med våra foodservicekunder, där vi värdesätter en öppet, långsiktigt och nära samarbete.

Nära dig

Kiiltos aamarbetet med våra kunder börjar med våra renlighets- och hygienspecialister. De hjälper dig att bedöma behoven på varje arbetsplats och med att välja de bästa lösningarna för just dina behov. Du kan boka både personliga och e-besök med våra specialister.

Teknisk expertis och utbildning

Vår lokala tekniska service hjälper till med att säkerställa en smidig drift av maskindiskprocessen. De kan också hjälp till när köket växer och du behöver introducera nya lösningar på det mest kostnadseffektiva sättet.

​Det är viktigt att säkerställa en korrekt användning av produkter och metoder i ett professionellt kök. Vi erbjuder olika typer av utbildning för våra kunder: från utbildning och utprovning av våra produkter till mer specialiserad utbildning om hygien.


Läs mer: