Lösningar / Industrilim /

Livsmedelsindustri

Inom livsmedelsindustrin är säkerheten avgörande. Som din partner kan du vara säker på att våra lösningar alltid kommer att uppfylla de krav som ställs av livsmedelsindustrin.

Förpackningarnas primära funktion är att skydda produkten från miljön och vice versa. Produktsäkerheten kan bara garanteras med en tillförlitlig förpackningen. En optimalt designad förpackning bidrar till effektivare förpackningsprocess, ökad försäljning och smidigare kvittblivning för slutanvändaren.

Exempel på våra lösningar för industrilim

Lim för etiketter

Limning av etiketter på dryckesförpackningar, och i synnerhet glas- och PET-flaskor, kräver att limmet har bra våtgrepp och står emot kondens.

Lim för papperspåsar

Livsmedelsförpackningar innehåller ofta papper. Livsmedelsspapper och olika papperspåsar kan kräva olika egenskaper av limmet, beroende på applikation. Det är också viktigt att det valda limmet har rätt certifiering för den specifika applikationen.

Lim till kartong

Lim har ofta en osynlig men mycket viktig roll i produktförpackningen för att kunna leverera livsmedel säkert till slutanvändaren. Samtidigt måste limmet uppfylla kraven för en effektiv produktionslinje. Till exempel är sidlimning av kartongfodral ett av de mest tidskrävande momenten, ett bra val av lim kan komma att ge betydande fördelar. Med rätt lösning kan våra kunder säkerställa att förpackningen är säker och effektiv samt minimerar miljöpåverkan från limmet.

Våra varumärken

Produkter

Vad kan vi uppnå tillsammans?

Välkommen till Kiiltos värld

Nyheter