Desinfektion

Desinfektionsmedel är en av vårdens viktigaste redskap för att förhindra spridningen av smittämnen mellan patienter och från patient till personal. Kiilto har flera decenniers erfarenhet av att utveckla och sälja desinfektionsprodukter, inte bara till vård och omsorg utan även till livsmedels- och städbranchen. Alla våra produkter är noggrant testade enligt europeiska normer för att leva upp till branschens hårda krav.