The strongest bond lies beneath

Familjeägd miljöledare inom fyra affärsområden

Kiilto är ett växande, familjeägt företag med hundra års historia och en vision fram till 2080. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska industrilösningar inom fyra affärsområden: bygg, industriell limning och flamskydd, professionell hygien och konsument hygien.

Vi är cirka 800 innovativa, kompetenta yrkesverksamma, Kiiltonians som är verksamma inom nio länder: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Ukraina, de baltiska länderna och Polen. Detta gör oss till en stark aktör inom vart och ett av våra affärsområden. Vi är stolta över våra egna forsknings-, innovations- och utvecklingsfunktioner, som ligger till grund för ett smidigt och värdefullt samarbete med våra kunder.

Vi har forskat, utvecklat och varit innovativa ända sedan 1919.

Det här är bara början.

Investera i framtiden

På Kiilto investerar vi i framtiden varje dag genom att främja yrkesmässigt välbefinnande, uppmuntra innovation och göra vår verksamhet mer och mer hållbar.

Kiilto i siffror

  • Vi verkar i 9 länder och har cirka 800 anställda
  • 4 affärsområden
  • Omsättning 2022: 260 M€
  • Etablerat år 1919
  • Vi har en uttalad vision fram till år 2080

Innovatör inom flera sektorer

Kiilto Family Group består av fyra företag:

Kiilto Family Oy

Moderbolag

Kiilto Group

Bygg och Industrilim & Flamskydd

KiiltoClean Group

Professionell hygien och rengöring

Intermedius Oy

Produkter för sko-, textil-, stål- och verkstadsindustrin, plastbelagda produkter