Teknisk sprit

För att köpa teknisk alkohol krävs tillstånd från Skatteverket, eftersom produkterna inte är fullständigt denaturerade. Teknisk sprit används för rengörande ändamål inom t.ex. laboratorier, hälso- & sjukvården, tandvården, vid läkemedels- eller livsmedelstillverkning.