Om oss / Hållbarhet /

Socialt ansvar

Motiverad personal är nyckeln till framgång

Mer än bara en arbetsplats

Kiilto har en experimentell kultur som uppmuntrar personalen att presentera även de vildaste idéerna. Det finns också utrymme för misslyckande, då ett kontinuerligt lärande möjliggör en stark internationell tillväxt. Som ett familjeägt företag tror vi på samarbete snarare än en hierarkisk struktur. Inspiration bygger på god ledning och en organisation som lyssnar.

Förebyggande av arbetsskador och förbättrad säkerhet på arbetsplatsen hjälper till att motivera anställda att göra sitt bästa arbetsmässigt.

Professionell utveckling på en säker arbetsplats

Stöd på rätt plats vid rätt tidfälle förbättrar vardagen för varje Kiiltonian och säkerställer vår framtida framgång. Vi förbättrar våra anställdas anställning genom kompetensutveckling och en aktiv utbildningspolicy. Vårt mål är att en karriär inom Kiilto är en framgång. Som arbetsplats ger Kiilto en säker och inspirerande miljö och en möjlighet till kontinuerlig personlig utveckling.

Våra kunders säkerhet förbättras också genom Kiiltos sociala ansvar. Vi förbättrar säkerheten för våra produkter genom att presentera och marknadsföra dem på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan dessutom hjälpa till att förbättra säkerheten och komforten för våra kunders byggnader genom att utveckla våra kunders expertis.

Vi har en öppen och inspirerande atmosfär

För att säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs i alla led av Kiiltos affärsverksamhet strävar vi efter att främja jämställdhet i arbetsmiljön. På detta sätt skapar vi en rättvisare värld och förbättrar vår personals välbefinnande.

I vår affärsverksamhet förbinder vi oss till att främja integritet, bekämpa korruption och följa de lagar och regler som gäller för vår verksamhet. Vi kräver att våra underleverantörer och leverantörer följer vår Code of Conduct, som innehåller riktlinjer för hur vi arbetar för en god affärssed.

Teman för socialt ansvar

Vi har identifierat följande viktiga områden att kontinuerligt arbeta med. Praktiska åtgärder beskrivs under varje områdes avsnitt.

En säker arbetsplats

 • Förebyggande av arbetsskador
 • Förbättring av säkerheten

En inspirerande arbetsmiljö

 • Stöd i olika stadier av livet
 • Bra vägledning
 • En organisation som lyssnar
 • Arbetstagarnas välbefinnande

Mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan

 • Jämställdhet i arbetsmiljön
 • Förhindra barnarbete

Kompetensutveckling

 • Kompetensutveckling för personal
 • Kompetensutveckling för kunderna
 • Samarbete med utbildningsinstitutioner
 • Ansvarsfull produktinformation och marknadsföring
 • Digitala lösningar

Hantera socialt ansvar

Vi mäter vår företagsledning framgång genom en undersökning som genomförs av Corporate Spirit. Resultaten jämförs med andra företags resultat. Kiilto beaktar också feedback från våra anställda och registrerar antalet beviljade tjänstepensioner.

Kiilto gör allt i sin makt för att säkerställa säkerheten för sina egna fabriker och sin personal och projicerar kemikaliesäkerhet hela vägen till sina kunder. Våra experter identifierar risker och guidar kunder om hur man undviker dem.

Kiilto har integrerat arbetssäkerhet som en del av sin produkt- och tekniska utveckling. Vi börjar med att tänka på anställdas säkerhet och eventuella exponeringsrisker när vi utvecklar en produkt eller väljer råvaror.

Policys för socialt ansvar

Vår dagliga operativa verksamhet baseras på ISO 14001-, ISO 9001- och ISO 45001-certifiering och den kemiska industrins program för ansvarsfull vård. Kiilto förbinder sig också till försäkringsbolagets Varmas arbetsmiljöavtal.

Klagomålsmekanismer och visselblåsning

Frågor om socialt ansvar uppmärksammas under den dagliga verksamheten. White Book-instruktionerna innehåller de åtgärder som en anställd bör vidta om de uppmärksammar någonting som behöver åtgärdas. Sådana observationer samlas också in i den årliga medarbetarundersökningar.