Lösningar / Professionell hygien /

Hälso- och sjukvård

På Kiilto samarbetar vi med vården för att skapa trygga miljöer. Samarbete med lokala vårdgivare och vår nordiska utvecklings- och innovationsavdelning är grunden för våra hållbara lösningar som svarar direkt på lokala förhållanden och behov.

De bästa hälso- och sjukvårds lösningarna

Kiilto erbjuder hygienlösningar som skapar välbefinnande och säkerhet på både företag och inom vården. Sortimentet består av ett brett utbud av noga testade, högkvalitativa produkter och tjänster med bevisad effekt. Miljöansvar vägleder oss i att skapa nya sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner och upprätthålla patientsäkerheten. Som branschledare är vi stolta över att kunna erbjuda vårt omfattande sortiment för hälso- och sjukvården, baserat på årtionden av erfarenhet.

Inom hälso- och sjukvården är renlighet viktigt. Hygieniska, hälsosamma händer är grunden för säker vård. Renheten på verktyg och ytor bidrar till att säkerställa kundernas och personalens säkerhet. Som vår samarbetspartner kan du lita på att våra lösningar uppfyller och överträffar de krav som ställs. Men vi lovar mer än våra högkvalitativa erbjudanden. Vi vill stötta våra kunder med ett långsiktigt samarbete, partnerskap och kunskap.

Miljön är viktig för Kiilto. Vi är fast beslutna att sträva efter att leda det miljövänliga arbetet inom vårt område. Genom våra nya miljöinnovationer vill vi stödja våra partners att nå sina hållbarhetsmål.

Vi förebygger infektioner med god handhygien

Tillsammans med vården vill vi minska och förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) och förbättra patientsäkerheten. Korrekt handhygien är en av de viktigaste åtgärderna mot spridningen av antimikrobiell resistens.

En hälsosam hud är viktig

En god hygien ger en känsla av välbefinnande och renhet, men en frisk hud ger också en naturlig barriär mot kemikalier och patogener. Vi erbjuder både vårdpersonal och patienter en mängd olika lösningar för att upprätthålla och förbättra den personliga hygienen på vårdinrättningar.

Rengöring och desinfektion av ytor ger ett bra skydd

Rengöring och desinfektion av ytor ger inte bara en trivsam miljö, utan är också en nödvändighet för infektionsprevention och kontroll. Våra lösningar hjälper vårdinrättningar att upprätthålla bästa möjliga praxis för renlighet i enlighet med de senaste förordningarna och lagarna.

Vi säkerställer en hög kvalitet på instrumentrengörningen

För vårdgivare som sjukhus, tand- och veterinärkliniker spelar desinfektion och underhåll av medicinska instrument en viktig roll för att skapa säkerhet. Våra omfattande testade lösningar för upparbetning av instrument säkerställer att de erforderliga hygienstandarderna för medicinska instrument och föremål uppnås.

Vi stöttar med vår långvariga expertis

Effektiv rengöring bygger på rätt val av lösningar och bästa sättet att arbeta med dem. Våra tjänster innefattar teknisk service, produkt- och hygienutbildningar samt experthjälp för att hitta rätt hygienlösningar för olika hälso- och sjukvårdssektorer.

Produkter för hälso- och sjukvården

Aktuella artiklar

ALLA ARTIKLAR

En helhetslösning för hälso- och sjukvård