Lösningar / Industrilim /

Gjuterier

Gjuteriindustrin är en viktig länk i den cirkulära ekonomins kedja. Metallskrot kan användas för att skapa helt nya, tekniskt avancerade produkter för olika branschers behov.

Gjuteriindustrin kräver absolut tillförlitlighet genom hela värdekedjan, vilket också lägger ökad vikt vid leveranssäkerhet och kvalitet på bindemedel.

Sandgjuterier kan använda några olika kemikalier som bindemedel, inklusive furanhartser. Dessa hartser är gjorda av biprodukter från jordbruket, vilket är anledningen till att de har en låg miljöpåverkan.

Urvalet av tjänster som Kiilto erbjuder för gjuteriindustrin inkluderar även kvalitetskontroller, såsom analyser av retursand

Vad kan vi uppnå tillsammans?

Välkommen till Kiiltos värld

Nyheter