paper cardboard industry flame retardants kiilto fireproof
Lösningar / Flamskydd /

Flamskydd för papper och kartong

Obehandlat papper och kartong är mycket brandfarliga material. Detta gör användningen problematisk i många applikationer. Brandegenskaperna hos papper eller kartong kan förbättras markant genom att behandla dem med flamskyddsmedel.

Även i små mängder kan Kiilto Fireproof flamskyddsmedel uppnå stora förbättringar av flamskyddsegenskaper. Vårt flamskyddsmedel är miljövänligt och påverkar inte produktens andra egenskaper eller utseende.

Produkter tillverkade av papper och kartong används på mer och mer innovativa sätt i en rad branscher. Till exempel är wellpapp, som är tillverkad av flera lager papper, tillräckligt tuff för att tillgodose tungindustrins behov, men tillräckligt lätt och kostnadseffektivt för att slå många konkurrerande fraktmaterial.

Obehandlat papper och kartong är lättantändliga material. Brännbarhet begränsar till exempel en produkts användning som byggmaterial. Flamskyddsbehandling förbättrar slutproduktens brandbeständighet, vilket kan öppna helt nya applikationer och till och med hela marknader..

Flamskyddsmedel kan användas för att uppnå avsevärda förbättringar av pappers- och förpackningsprodukternas brandmotstånd och säkerhet. Flamskyddsmedel Kiilto brandsäkert är säkert, enkelt och effektivt att använda. Kiilto Fireproof P-serien består endast av miljövänliga ämnen. Vårt flamskyddsmedel är lämpligt för alla pappers- och förpackningsindustrins produkter och är ofarligt för miljön och människor och lätt att applicera.

Ingen effekt på materialegenskaper

Vårt flamskyddsmedel kan appliceras i antingen fast eller flytande form, beroende på produktionsprocessen. Den appliceras antingen under eller efter produktionsprocessen, när produkten är klar.

Kiiltos flamskyddsmedel för förpackningsindustrin är en-komponent, vattenbaserade produkter i flytande form. Produktens viskositet är normalt cirka 18–20 mPas (DIN3), men detta kan justeras.

Flamskyddsmedlet kan appliceras som vanligt tryckfärg och påverkar inte kartongens andra egenskaper. Tryckfärg kan också appliceras ovanpå det flamskyddsmedel.

Spara tid och material

Kiiltos mål är att skapa den nödvändiga flamskyddseffekten så effektivt som möjligt, vilket sparar kundens tid och materialkostnader. Vi skräddarsyr vårt flamskyddsmedel för varje kunds behov. Vårt experthärdiga flamskyddsmedel kommer att se till att produkten fungerar bra i kundens produktionsprocess.

Vill du veta mer om flamskyddsmedel?

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om flamskydd!