Livsmedelsindustrin
Lösningar /

Livsmedelsindustri

Inom livsmedelsindustrin måste våra kunder vara 100% säkra på hygien och säkerhet. Vi tillhandahåller integrerade lösningar för industriell processtvätt och rengöring inom olika industrier. Långsiktiga relationer och samarbete är vårt sätt att göra saker. Miljöaspekter är kärnan i vår verksamhet och vi vill även hjälpa våra kunder att nå sina miljömål genom att tillhandahålla lösningar gjorda av ansvarsfulla material och förpackade i återvinningsbara förpackningar.

Som ledande inom området renlighet tillhandahåller vi en heltäckande integrerad lösning inom livsmedelsindustrin.

Ett nyckelfokus inom livsmedelsindustrin är produktion och utrustningshygien. Mat av hög kvalitet bygger på säkerhet, på renhet och smak och på högkvalitativ kedja. Våra kunder måste vara 100% säkra på hygien och säkerhet. Vi tillhandahåller lösningar för industriell processtvätt och rengöring inom olika industrier.

Vårt mål är att bygga ett långsiktigt, pålitligt och hållbart samarbete med kunden. Vi arbetar med år av expertis och känner till de lokala förhållandena. Därför kan vi identifiera kundens behov och specificera vårt erbjudande. Vi tror på partnerskap och är engagerade i långsiktiga relationer. Sättet vi agerar på är vår styrka och vi utvecklar kontinuerligt våra processer, tjänster och produkter ytterligare.

Miljöaspekter beaktas i alla våra lösningar och ett internt forsknings- och utvecklingsteam arbetar dagligen med miljöfrågor. Vi strävar efter att vara miljöledande inom vårt område och vill hjälpa även våra kunder att nå sina miljömål genom att tillhandahålla lösningar gjorda av ansvarsfullt inköpta material och förpackade i återvinningsbara förpackningar.