Lösningar / Industrilim /

Träbearbetning och möbelindustri

Processeffektivitet och säkerhet viktiga konkurrensfaktorer för våra kunder inom träbearbetning och möbelindustri.

Ständiga förbättringar i produktionen ser till att du har en konkurrensfördel. Till exempel inom fanering kan en minskning av presstiden med enbart 10 sekunder, öka produktiviteten avsevärt på årsbasis. Våra limmer för högfrekvenspresar kan avsevärt minska presstiderna och öka din produktivitet.

Inomhusluftens kvalitet och arbetsmiljö är viktiga faktorer vid möbelproduktion. Att använda ett M1-certifierat lim har en betydande inverkan på slutproduktens totala utsläpp.

Exempel på våra lösningar för industrilim

Lim för fanering

Vid fanering ska limmet inte missfärga eller slå igenom materialet, oavsett träslag eller fanertjocklek. Samma lim bör även lämpa sig för limning av olika laminat. Våra senaste fanerlimmer är baserade på en extremt snabb och ej missfärgande formulering.

Lim för limfog

Furu är det mest förekommande träslaget för limfog som används i möbler och trappor. Våra senaste D3-limmer är pH-optimerade, vilket gör att det inte blir någon missfärgning vid kontakt med tallhartser. I takt med att tillverkningsprocesserna för limmade skivor blir snabbare och mer tekniska har vi också utvecklat en produkt som är särskilt lämpad för högfrekvenspressning och hjälper till att ta produktiviteten till en helt ny nivå.

Lim för kantlister

Kantlister som används i möbler är en viktig faktor för kvaliteten på varje produkt. Lim för kantlister måste ge god vidhäftning med olika material, så att bandning kan köras effektivt även när kundspecifika materialval blir allt populärare.

Från våra kunder

Trä och lim sammanfogas – Kiilto hjälper till att starta en timmerfabrik

Läs mer

Våra varumärken

Produkter

Vad kan vi uppnå tillsammans?

Välkommen till Kiiltos värld

Nyheter