Dokument /

Ladda ner bilder och material

Välkommen till vår mediabank. Här kan du ladda ner bilder, loggor, produktblad, säkerhetsdatablad samt annat marknadsmaterial.

Material från mediabanken är endast avsett för reklam, publikationer eller produktrelaterad kommunikation som rör KiiltoClean.

Material i mediebanken skyddas av immateriella rättigheter. Det får därför inte användas på ett vilseledande sätt, i strid med god affärssed eller på ett sätt som KiiltoClean AB anser vara olämpligt. KiiltoClean AB förbehåller sig alla immateriella rättigheter till mediebankens innehåll och kan när som helst förbjuda användningen av materialen på grundval av en ensidig anmälan. I annat fall gäller upphovsrättslagen.

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta : info.klc.se@kiilto.com