Om oss / Hållbarhet /

Vår integritetspolicy

Kort om dataskydd

Alla bolag inom Kiilto Family-gruppen förbinder sig att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter i enlighet med relevant dataskyddslagstiftning och god praxis för databehandling.

Kiilto Family-gruppen samlar in och använder dina personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer) för olika ändamål, inklusive för att till exempel tillhandahålla våra tjänster till dig och förbättra din kundupplevelse.

I texten nedan kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig information om hur de används i olika situationer som t ex vid marknadsföring, när du ansöker om ett jobb hos något av våra bolag, när du tecknar ett avtal med ett Kiilto Family-bolag eller när du besöker någon av våra webbplatser.

Innehållet i sekretesspolicyn:

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina personuppgifter för olika ändamål. Specifik databehandling beskrivs i ämnesspecifika integritetspolicyer, såsom integritetspolicy för kunder respektive intressenter.

Det gemensamma ändamålet med databehandlingen i Kiilto Family-koncernen är att utöva dess rättigheter i förhållande till dig eller att uppfylla sina skyldigheter. Om du till exempel är kund samlar vi in dina personuppgifter för att tillhandahålla information och tjänster för dig, för att utveckla och förbättra din kundupplevelse, för att upprätthålla och utveckla vår relation och för att kommunicera med dig mer effektivt.

Vilken typ av uppgifter samlar vi in från dig?

Vi samlar främst in personuppgifter direkt från dig. Du kan lämna information till oss till exempel genom att kontakta oss, ge feedback, delta i utbildningar som anordnas av oss, registrera dig som användare av våra tjänster, söka jobb eller beställa våra nyhetsbrev eller annat material.

Vi samlar i allmänhet in följande typer av uppgifter:

 • identitets- och kontaktinformation, inklusive namn, företag, e-postadress och telefonnummer
 • information om kontot, inklusive kommunikationsinställningar, ditt intresse för våra produkter och din användning av Kiilto Family-koncernens produkter och tjänster
 • tekniska data, inklusive din IP-adress.

Du bestämmer själv om du vill lämna ut dina uppgifter till oss eller inte. Om du bestämmer dig för att inte lämna ut dina uppgifter kanske vi inte kan genomföra din begäran, inklusive registrera dig som användare, visa din jobbansökan eller tillhandahålla produkter och tjänster till dig.

Vi kan även använda tredjepartscookies och tillhörande teknik vid behov. Mer information om cookies finns i “Vad är cookies och hur används de på den här webbplatsen? ”

Hur använder vi dina personuppgifter?

Hur vi använder dina personuppgifter beror på syftet med datainsamlingen. För att ge dig en översikt över hur vi behandlar personuppgifter har vi listat några exempel nedan. För detaljerad information, se de ämnesspecifika integritetspolicyerna.

Generellt använder vi dina personuppgifter särskilt:

 • för att sälja produkter och tjänster till dig (din arbetsgivare)
 • för att förvärva produkter och tjänster från dig (din arbetsgivare)
 • för att leverera produkter eller tjänster till dig (din arbetsgivare)
 • för att tillhandahålla kundsupport för sålda produkter eller tjänster
 • för genomförande av undersökningar
 • för att säkerställa och optimera webbplatsens drift
 • för marknadsföringskommunikation
 • för att skydda och övervaka åtkomst till Kiilto Family-koncernens anläggningar
 • för rekrytering eller
 • för att uppfylla våra juridiska och avtalsmässiga skyldigheter.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi använder tredje parter, till exempel tjänsteleverantörer, för att samla in, lagra och behandla personuppgifter för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra den tjänst vi har begärt. Dessa parter kan inte använda dina personuppgifter för att främja sin verksamhet utan ditt samtycke.

För att skydda din integritet kräver vi att alla våra tjänsteleverantörer upprätthåller sekretessen och säkerheten i alla personuppgifter som vi delar med dem. Dessa parter måste också följa eventuella databehandlingsavtal och tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kiilto Family-koncernen kan även lämna ut eller överföra dina personuppgifter inom Kiilto Family-koncernen.

I allmänhet överförs dina personuppgifter inte utanför EU. Om dina personuppgifter överförs till utlandet garanterar vi alltid säkerheten i överföringen genom att säkerställa att överföringen är juridiskt berättigad och att eventuella bestämmelser om dataöverföring följs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra rättigheter och skyldigheter i samband med dessa uppgifter. Men eftersom dessa rättigheter och skyldigheter varierar mellan olika behandlingsförhållanden ger vi ytterligare information om lagringstider i de ämnesspecifika integritetspolicyerna.

Alla personuppgifter raderas eller anonymiseras så snart de inte längre behövs.

Vad är cookies och hur används de på den här webbplatsen?

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra webbplatsens funktionalitet och för att samla in information om besök på webbplatsen.

Cookies är små filer som sparas på din dators hårddisk och som webbplatsen använder för att identifiera din dator. Vi kan antingen använda cookies som lagras permanent på din dator (permanenta cookies) eller cookies som försvinner när du stänger webbläsaren (sessionscookies).

Cookies hjälper oss att samla in data om till exempel din dator, IP-adress, operativsystem och webbläsare. Sådana data omfattar vanligtvis information som inte kan användas för att identifiera data relaterade till en specifik användare. Om vi har dina personuppgifter kan dock information som samlas in med cookies kopplas till dessa uppgifter.

Data som samlas in med cookies används för statistiska och analytiska ändamål, inklusive föra statistik om användningen av webbplatsen, bedriva forskning för att förbättra användningen av webbplatsen och/eller Kiilto Family-koncernens övriga produkter och tjänster, identifiera det populäraste innehållet på webbplatsen och optimera webbplatsen.

Vår webbplats använder instrument från tredje part som möjliggör användning av funktioner för delning av innehåll på sociala medier och för att exempelvis genomföra undersökningar. I vissa fall kan sådana tredjepartsinstrument lagra cookies på din dator och använda övervakningsteknik för att anpassa din upplevelse eller tillhandahålla riktad reklam. Mer information om cookie-leverantörernas integritetspolicyer finns i de relevanta integritetspolicyerna.

Du kan också inaktivera cookies med dina webbläsarinställningar och vissa funktioner. Eftersom din webbläsare eventuellt aktiverar cookies som standard rekommenderar vi att du granskar dina webbläsarinställningar om du är tveksam till användningen av cookies på webbplatsen. Observera dock att vissa delar av webbplatsen kräver cookies för att fungera. Om du inaktiverar användningen av cookies i din webbläsares inställningar kan det hända att du inte kan använda dessa delar av webbplatsen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Kiilto Family-koncernen skyddar alla personuppgifter som de har i sin ägo på ett effektivt sätt med riktlinjer, metoder och försiktighetsåtgärder som begränsar tredje parts åtkomst till uppgifterna. Vi begränsar också våra anställdas och tjänsteleverantörers åtkomst till personuppgifter: endast personer som måste använda personuppgifter för att utföra sina uppgifter har tillgång till dessa personuppgifter.

Vilka rättigheter har du när det gäller behandlingen av dina personuppgifter?

Du har rätt att granska alla personuppgifter som vi har samlat in om dig och begära att vi tar bort eller rättar felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter. Du har också rätt att neka direktmarknadsföring eller återkalla ditt samtycke.

Du kan utöva ovannämnda rättigheter och/eller uttrycka din oro för användningen av dina personuppgifter genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan i avsnittet “Hur kontaktar du oss?” och i ämnesspecifika sekretesspolicyer.

Vi gör vårt bästa för att svara på alla frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Men om du inte är nöjd med våra svar och åtgärder kan du alltid kontakta den nationella dataskyddsombudet.

Vad behöver du veta innan du klickar på länkar till tredje parts webbplatser?

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Observera att Kiilto Family-koncernen inte ansvarar för datapolicyer eller innehåll på webbplatser som tillhör tredje part. Denna integritetspolicy gäller endast våra egna webbplatser. Läs de relevanta integritetspolicyerna på alla webbplatser du besöker.

Kan denna integritetspolicy ändras?

Vi kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy utan några särskilda meddelanden. Den aktuella sekretesspolicyn finns alltid på denna webbplats.

Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn då och då för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor eller önskemål angående denna integritetspolicy eller om de personuppgifter om dig som finns lagrade hos Kiilto Family-koncernen, kontakta oss via e-post: privacy(a)kiilto.com

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2018-05-15