För leverantörer

Fakturainformation

För dig som är leverantör till Kiilto AB och KiiltoClean AB. Här hittar du information om hur du skickar fakturor till oss.

Fakturaadress

Kiilto AB
Box 395
891 28 Örnsköldsvik
VAT.nr SE55448244501

KiiltoClean AB
Industrigatan 23
233 51 Svedala
VAT.nr SE556850942591

Vi tar emot fakturor i följande format

E-faktura

E-faktura är det bästa alternativet om du är återkommande leverantör till oss och har möjlighet att skicka elektroniska fakturor. Vi tar emot fakturor via operatören Basware

Kiilto AB
VAT.nr SE55448244501
GLN.nr 7350007050007

KiiltoClean AB
VAT.nr SE556850942591
GLN.nr 7300009002764

PDF-faktura via e-post

Faktura inklusive bilagor paketeras som en PDF och bifogas i mejl till någon av e-post adresserna nedan.
Det går bra att skicka flera PDF-filer per mejl

Kiilto AB
invoice.se@kiilto.com

KiiltoClean AB
invoice.klc.se@kiilto.com

Vilka uppgifter måste en faktura innehålla?

Din faktura behöver innehålla de uppgifter som krävs enligt Mervärdesskattelagen, se Skatteverkets hemsida

Fakturareferens

Vänligen märk din faktura med följande uppgifter
Kontaktperson: namn på den person hos oss som gjort beställningen
Referensnummer: Inköpsordernummer eller annan märkning du fått från oss vid beställningstillfället.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar om inte annat har avtalats.

Fakturering av byggtjänster

Kiilto AB är byggtjänstföretag vid fakturering av byggtjänster. Observera att det på fakturan måste framgå att omvänd skattskyldighet tillämpas.

Frågor? Kontakta vår ekonomiavdelning

Kiilto AB
Telefon: 0660-29 95 30
E-post: ekonomi.se@kiilto.com

KiiltoClean AB
Telefon: 0660-29 95 30
E-post: ekonomi.klc.se@kiilto.com