KeraSafe Ytterhörn

Förtillverkade KeraSafe Ytterhörn som används med Kiilto tätskiktssystem.

Användningsområde

Formad, elastisk hörnförstärkning som används med Kiilto tätskiktssystem.

Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 2 år.

Skikttjocklek

ca 0,35 mm

Typ/bindemedel

PE-folie
PP-duk

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaByggvaru