Kiilto SUPER Healthy Buildings

SUPER är ett förhållningsätt där vi genom samarbete vill skapa och kommersialisera innovationer som bidrar till en bättre byggd miljö.

SUSTAINABLE

Hållbara byggmaterial såsom:

  • Bindemedel med lågt CO2, ersättare för cement.
  • Fossilfria råvaror för lim

PRODUCTIVE

Digitala och hållbara byggprocesser såsom:

  • Cirkulära materialflöden och arbetsströmmar på lokal nivå
  • Energieffektiva våtrum med lågt CO2-avtryck
  • Smarta sensorsystem

ECOLOGICAL

Att upprätthålla ett hälsosam inomhusmiljö:

  • Hållbara flamskyddsmedel för trä som inte förändrar utseendet på materialet.
  • Analys av inomhusklimat och inkapsling av emissionser

REUSABLE

Möjliggöra cirkulärt byggande:

  • Debonding on demand – limteknik för byggmaterial- och system
  • Urban gruvdrift, återvinning och återanvändning av byggmaterial

Den byggda miljön är kärnan i klimatförändringen och människors välbefinnande

Klimatförändring

Den byggda miljön står för cirka 40 % av de globala koldioxidutsläppen i en värld som endast är 7,2 % cirkulär, enligt uppskattningar från 2023.

År 2026 kommer byggsektorn inom EU27 och Storbritanniens att överskrida Parisavtalets koldioxidbudget på 1,5C – såvida nuvarande byggprocesser inte förändras.

Hälsosam inomhusmiljö

Idag tillbringar vi 90 % av vår tid inomhus, och år 2050 beräknas 68 % av världens befolkning bo i städer.

Detta för byggandet till en allt mer central plats i vår vardag. Misstag som görs under byggfasen kan leda till sjuka hus och hälsoproblem kopplade till inomhusmiljön.

Tillsammans har vi kunskap och resurser för att göra skillnad, ett partnerskap med engagemang för vår gemensamma framtid.

Vi på Kiilto  står starka i vår entreprenörsanda sedan 1919. I över 100 år har denna kulturella hörnsten väglett oss in i innovationer och samarbeten.

8,4 % av vår personal arbetar inom forskning, utveckling och innovation, och med 44 700 kunder (B2B) inom byggbranschen, har vi tillgång till branschinsikter, nya idéer, teknologier och utmaningar hos slutanvändaren.

Nu vill vi arbeta för att anpassa strategier och initiativ från andra engagerade företag för att därigenom öka volymen, omfattningen och effekten av SUPER ekosystem.

Kiilto Ventures, vårt joint venture-bolag, söker grundare av nystartade företag som framtidssäkrar den byggda miljön.

Vad kan vi åstadkomma tillsammans?

Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer

raija.polvinen@kiilto.com

Kiilto bygger ett ekosystem för att revolutionera hållbarheten inom byggbranschen: ”Även mitt i en kris måste vi investera i framtiden”

21.09.2023
Läs mer

Inget mer byggavfall från renovering? Kiilto revolutionerar den globala byggindustrin med en limlösning som möjliggör full återvinning av använda byggmaterial

13.09.2023
Läs mer