Kiilto SUPER Healthy Buildings Ecosystem

Upptäck hur du kan bidra till att bygga en hållbar, produktiv, ekologisk och återanvändbar strategi för att minska koldioxidutsläppen i den byggda miljön och förbättra inomhusmiljön.

Sammanföra akademiker, startup-företag och branschaktörer som är intresserade av att skapa nya cirkulära affärsmodeller för den byggda miljön

I dag står de byggnader där vi tillbringar 90% av våra liv för 39% av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen och har luftföroreningsnivåer inomhus som är upp till 5x högre än utomhus.

För att hantera dessa utmaningar i en tid av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och snabb urbanisering krävs nya samarbetsrelationer som bygger på ömsesidig öppenhet och förtroende. Detta tillvägagångssätt kommer att påskynda utvecklingen och genomförandet av viktiga SUPER lösningar.

Är du redo?

Även om vi har goda kontakter, är stabila och har resurser till vårt förfogande, kan vi inte göra detta ensamma. Vi behöver er, morgondagens ledare, för att gå med oss och hjälpa till att skapa en ny era för den byggda miljön.

Vi vill samarbeta med olika forsknings-, startup- och industriaktörer för att skapa och kommersialisera SUPER produkter, tjänster, processer och affärsmodeller som har en positiv inverkan så snabbt och effektivt som möjligt.

Kiilto Ventures – För morgondagens grundare

Vårt joint venture-bolag, Kiilto Ventures, har åtagit sig att hjälpa de nystartade företagen safeguarding a sustainable future att få det stöd de behöver för att förverkliga sina lösningar och innovationer. Vi är grunden, men ni är morgondagens grundare.


SUPER Teman – Vad vi behöver din hjälp med

SUPER Projekt

Läs mer

SUSTAINABLE

Hållbara byggmaterial

  • Bindemedel med låg CO2-halt som ersätter cement
  • Fossilfria råvaror för lim och klister

PRODUCTIVE

Digital & hållbar byggprocess

  • Cirkulära materialflöden och arbetsströmmar på lokal nivå
  • Energieffektiva våtrum med lågt CO2-avtryck
  • Smarta sensorsystem
  • Digital spårbarhet – digitala produktpass (DPP)

ECOLOGICAL

Upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö

  • Hållbara flamskyddsmedel för trä som inte förändrar materialets utseende
  • Analys av inomhusklimat och inkapsling av utsläpp

REUSABLE

Möjliggör cirkulär konstruktion

  • Debonding on demand (DoD) – limteknik för byggmaterial och system
  • Urban gruvdrift, återvinning och återanvändning av byggmaterial

SUPER Arbetsområden – Vad vi kan göra tillsammans

Bygga ett SUPER ekosystem

Genomföra SUPER forskning

Kommersialisering av SUPER innovationer


Varför SUPER? – Vilka är våra mål?

FÖRHINDRA Klimatförändringar

Den byggda miljön står för cirka 40% av de globala koldioxidutsläppen i en värld som endast är 7,2% cirkulär, enligt beräkningar från 2023.

År 2026 kommer byggsektorn i EU27 och Storbritannien att överskrida Parisavtalets koldioxidbudget på 1,5°C – om inte nuvarande byggprocesser förändras.

KURERAR Sjuka byggnaders syndrom

Idag tillbringar vi 90% av vår tid inomhus och år 2050 förväntas 68% av världens befolkning bo i städer. .

Detta gör att byggandet får en alltmer central plats i vår vardag. Misstag som begås under byggfasen kan leda till sjuka byggnader och hälsoproblem kopplade till inomhusmiljön.

STOPPING Förlust av biologisk mångfald

Den byggda miljön har identifierats som en av de största bidragsgivarna till förlusten av biologisk mångfald, främst på grund av byggbranschens stora materialbehov.

Mellan 2001 och 2023 resulterade enbart den råvarudrivna avskogningen i 102 miljoner hektar permanent förlust av skogstäcke globalt. Det motsvarar en förlust av de ekosystem som är ansvariga för 80 procent av alla landlevande arter, motsvarande Finlands, Sveriges och de baltiska ländernas landmassa tillsammans.


Varför Kiilto? – Vad vi tillför till bordet

Entreprenörskap

Kiilto är ett familjeföretag som grundades 1919 efter att handelsförbindelserna med resten av Europa hade upplösts och har alltid fokuserat på att finna lönsamma möjligheter och lyfta sina partners. Även om den ekonomiska miljön har förbättrats avsevärt under det senaste århundradet har detta värde förblivit centralt för vårt företag och vår verksamhet, vilket har resulterat i innovationer och samarbeten genom årtiondena.

Fokus på innovation

Vårt företag har en stor grupp Kiiltonians som arbetar inom forskning, utveckling och innovation, vilket motsvarar mer än 8% av vårt totala antal anställda. Detta har gjort det möjligt för företaget att hålla sig uppdaterat med aktuella trender inom teknik, digitalisering och hållbarhet, samt att hålla sig konkurrenskraftigt på en alltmer konkurrensutsatt global marknad.

Market förbindelser

Med vår unika position på marknaden som en aktör i mitten av värdekedjan har Kiilto ett omfattande nätverk av affärsrelationer, där antalet kunder (B2B) enbart inom byggbranschen överstiger 44.000. Dessutom finns vi i 9 länder (och fler tillkommer) i Nord-, Central- och Östeuropa, vilket ger oss en konkurrensfördel på flera marknader.

Engagemang för planeten och mänskligheten

Kiilto har förbundit sig att bekämpa klimatförändringen på hemmaplan. Vårt löfte till miljön och Socialt ansvar initiativ säkerställer att vi inte bara följer miljö- och arbetsplatsbestämmelser, utan att vi sätter en ny standard bland våra konkurrenter. Vi pratar inte bara om vad vi gör, vi gör det också.


Kommande SUPER-relaterade evenemang

SUPER Nyhetsrum

Läs mer

Kontakt

Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer

raija.polvinen@kiilto.com

+358 40 081 8833

– ”Tillsammans kan vi revolutionera den byggda miljön”