Kestokol 200

Kestokol 200 är ett PVAc-trälim i fuktklass D2 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader
  • Universallim

Användningsområde

Kestokol 200 är ett universellt PVAc-dispersionslim för träindustrin. Kestokol 200 är lämpligt för limning av limträskivor, laminat och kantlist, monteringslimning och fanering. Som ett lim i fuktklass D2 kan Kestokol 200 användas inomhus för limning av fogar som endast kortvarigt kommer i kontakt med vatten eller fukt.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol 200 Schütz cont T1050.996  
Kestokol 200 15 kg T1050.015  
Kestokol 200 100 kg T1050.100  
Förpackningsstorlekar Kestokol 200 Schütz cont
Product Code T1050.996
 
Förpackningsstorlekar Kestokol 200 15 kg
Product Code T1050.015
 
Förpackningsstorlekar Kestokol 200 100 kg
Product Code T1050.100
 
pH

5,5–7,0

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

8–10 min

Viskositet

14 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

7–10 min (20 °C)

Appliceringsmängd för lim

120–180 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+4 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Den slutliga hållfastheten uppnås inom 7 dagar.

Om limfogen kommer i kontakt med järn kan den missfärgas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D2 vattenbeständighets klassificering Nyckelflagga