Kestokol K 33

Kestokol K33 är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D2 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader
  • Laminatlim

Användningsområde

Kestokol 33 är ett mångsidigt PVAc-dispersionslim för snickeriindustrin. Kestokol 33 används för snabba monterings-, laminat- och kantlimningar samt fanering. Som ett lim i fuktklass D2 kan Kestokol 33 användas inomhus för limning av fogar som endast kortvarigt kommer i kontakt med vatten eller fukt.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol K 33 15 kg T1055.015  
Kestokol K 33 100 kg T1055.100  
Förpackningsstorlekar Kestokol K 33 15 kg
Product Code T1055.015
 
Förpackningsstorlekar Kestokol K 33 100 kg
Product Code T1055.100
 
pH

5,5–7,0

Färger

Vit, efter torkning transparent

Densitet/specifik vikt

1,1 kg/dm

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

4–6 min

Viskositet

16 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

3–5 min (20 °C)

Luftfuktighet

50–70 % RF rekommenderas

Appliceringsmängd för lim

120–160 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+8 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. En högre temperatur förkortar den nödvändiga presstiden. Den slutliga hållfastheten uppnås inom 7 dagar.

Om limfogen kommer i kontakt med järn kan den missfärgas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D2 vattenbeständighets klassificering Nyckelflagga