Kestomer VPH

Kestomer VPH är ett PVAc-baserat dispersionslim för laminering av papper och kartong.

Användningsområde

Kestomer VPH är ett mjukgjort polyvinylacetatlim för papper och kartong. Samtliga komponenter i limmet uppfyller kraven enligt förordningen för livsmedelsförpackningar FDA 175.105.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestomer VPH 15 kg T3242.015  
Kestomer VPH 100 kg T3242.100  
Förpackningsstorlekar Kestomer VPH 15 kg
Product Code T3242.015
 
Förpackningsstorlekar Kestomer VPH 100 kg
Product Code T3242.100
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

1,05 kg/dm³/20 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

6 500 mPas (Brookfield RVT 4/20, 20 °C)

Typ/bindemedel

PVAc

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

 Svanen märkningNyckelflagga