Kiilto Cleaner 300

Rengöringsmedel för appliceringsverktyg och munstycken för två-komponentslim.

Användningsområde

Kiilto Cleaner 300 är ett hydrofilt rengöringsmedel med halvsnabb-långsam avdunstningshastighet. Fördelarna med Kiilto Cleaner 300 är dess effektivitet, låga toxicitet och höga kokpunkt. Det kan användas för rengöring av munstycken och blandare i appliceringsutrustning för två-komponents polyuretanlim. Det lämpar sig även för borttagning av färska limfläckar och stänk.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiilto Cleaner 300 20 kg/20 l T5473.020  
Kiilto Cleaner 300 195 kg/200 l T5473.200  
Förpackningsstorlekar Kiilto Cleaner 300 20 kg/20 l
Product Code T5473.020
 
Förpackningsstorlekar Kiilto Cleaner 300 195 kg/200 l
Product Code T5473.200
 
Densitet/specifik vikt

ca 0,95 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 18 månader. Får inte förvaras i en glasfibercontainer.

Konsistens

Genomskinlig, vätska med låg viskositet

Typ/bindemedel

Lösningsmedel

Bruksanvisning

Kiilto Cleaner 300 används som det är, outspätt. För borttagning av ingrodd smuts, låt rengöringsmedlet verka längre på ytan. Delarna som ska rengöras kan även sänkas ned i Kiilto Cleaner 300. Observera att när Kiilto Cleaner 300 används för rengöring av blandare för två-komponents polyuretanlim, måste containern vara av EPDM-gummi eller polytetrafluoretylen (t.ex. Teflon®). Andra material kan svälla eller bli sköra med tiden.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga