Kiilto HS

Kiilto HS är en 1-komponents, silylmodifierad lim- och tätningsmassa för limning av metall, glasfiber och olika slags plaster inom fartygs-, båt- och transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Mycket snabb
  • Innehåller inte isocyanater eller lösningsmedel
  • God kemikaliebeständighet
  • God väder- och UV-ljusbeständighet
  • Övermålningsbar

Användningsområde

1-komponentslimmet Kiilto HS är en mycket snabbhärdande elastisk lim- och tätningsmassa baserad på ny polymerteknologi. Lämplig för limning och tätning av olika material i krävande konstruktionslimningar som kräver snabb härdning. Bra vidhäftning på olika stenunderlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plast och gummi rekommenderas provlimning före användning. Utmärkt vidhäftning mot olika material – oftast behövs ingen primning. Elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Innehåller inte isocyanater, PVC eller lösningsmedel. Nästan luktfri. Bra kemikaliebeständighet (svaga lösningar). God väder- och UV-ljusbeständighet. Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta färger (testa alltid före användning).

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
600 ml svart T2447.933  
600 ml vit T2446.933  
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg svart
Product Code T2447.933
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg vit
Product Code T2446.933
 
Färger

Vit, svart

Densitet/specifik vikt

ca 1,55 kg/dm³

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 18 månader.

Hårdhet

Shore A 60

Skinnbildningstid

5 min (23 °C, 50 % RF)

Viskositet

3 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Genomhärdning

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Förpackningsstorlekar

600 ml korv (vit), 600 ml korv (svart)

Brottöjning

160 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1–40°C

Värmebeständighet, torr

-40–+90 °C

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 3,5 N/mm²

Draghållfasthet

2,3 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Säkerställ att ytorna som ska limmas eller tätas är rena före appliceringen. Ta bort metallklämman med en tång eller skär upp toppen på korven. Placera korven i en limpistol och sätt fast munstycket. Skär och forma appliceringsspetsen till lämplig storlek och form. Applicera med en manuell eller pneumatisk pistol och forma vid behov med en spackel. Vid limning av stora ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast ta bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialIMONyckelflagga