Kiilto J Skarvspackel

Vattenbaserat, färdigblandat skarvspackel för montering av skarvremsa på gipsskivor och avjämning av vägg och tak i torra utrymmen inomhus. Skarvremsan kan fästas för hand eller med maskin. Lämplig även för finspackling av underlag före tapetsering eller målning. Skikttjocklek max. 2 mm.

Specialfunktioner

  • för montering av skarvremsa på gipsskivor
  • för väggar och tak inomhus
  • grå
  • max. 2 mm skikttjocklek
  • torktid 1–2 timmar/mm

Användningsområde

Kiilto J är ett vattenbaserat, färdigblandat skarvspackel för montering av skarvremsa på gipsskivor och avjämning av vägg och tak i torra utrymmen inomhus. Lämplig även för finspackling av underlag före tapetsering eller målning. Den färdiga ytan kan målas eller tapetseras. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 13963:2005 och EN 15824:2009.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
3 l 6411512155036
10 l 6411512155104
Förpackningsstorlekar 3 l
EAN-kod 6411512155036
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411512155104
 
Färger

Ljusgrå

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Skikttjocklek

2 mm

Brandklass

A2-s1, d0 (EN13963)

Torktid

ca 1–2 t/mm (+18 °C) (beroende på rådande arbetsförhållanden)

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Förpackningsstorlekar

3 l, 10 l plasthinkar

Böjhållfasthet

> 320 N (EN13963)

Max. kornstorlek

< 0,2 mm

Typ/bindemedel

Polymerdispersion-kalkstensbaserat spackel

Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Kiilto J är ett färdigblandat skarvspackel Efter långvarig lagring, rör om ordentligt före användning. Produkten kan vid behov förtunnas med vatten.

Montering av skarvremsor: Applicera spacklet över skarven och pressa fast skarvremsan ordentligt i spackelmassan med en smal stålspackel. Applicera sedan spacklet över skarvremsan med en bred stålspackel. Efter torkning kan ytan slipas vid behov. Om skivkanterna inte är tunnare än övriga skivan, applicera spcacklet jämnt utanför skarven tills den är jämn och plan. I detta fall bör kanterna på gipsskivorna fasas. Skarvremsan kan även fästas på gipsskiva med en speciell spacklingsmaskin. Kontrollera även skivtillverkarens anvisningar.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBastaNyckelflagga