Kiilto LW Lätt våtrumsspackel

Fuktbeständigt, färdigblandat spackel för avjämning av vägg och tak i både torr- och våtutrymmen. Ger en lämplig yta för målning. Max. skikttjocklek vid bredspackling 3 mm, ilagningar 10 mm. Vattenlöslig.

Specialfunktioner

  • lättspackel för våtutrymmen
  • för väggar och tak inomhus, fuktbeständigt
  • ger en lämplig yta för målning
  • bredspackling max. skikttjocklek 3 mm, ilagning max. 10 mm
  • torktid 2–3 timmar/mm

Användningsområde

Kiilto LW är ett vattenlösligt, färdigblandat våtrumsspackel. Den spacklade ytan är lämplig för målning. Uppfyller kraven enligt EN 15824:2009.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
3 l 6411512003030
10 l 6411512003108
Förpackningsstorlekar 3 l
EAN-kod 6411512003030
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411512003108
 
Färger

Grönaktig

Densitet/specifik vikt

1,1

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Skikttjocklek

3 mm, ilagning 10 mm

Torktid

ca 2–3 t/mm (+18 °C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN15824)

Förpackningsstorlekar

3 l, 10 l plasthinkar

Max. kornstorlek

0,15 mm

Typ/bindemedel

Dispersion-lättfiller-kalkstensbaserat spackel

Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL05 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Kiilto LW är ett färdigblandat spackel. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. Vid behov kan spacklet förtunnas med en liten mängd vatten. Spacklet appliceras med en stålspackel.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

CE märkningBasta Svanen märkningNyckelflagga