Kiilto Medium Väggspackel

Färdigblandat spackel för väggar och tak i torra utrymmen inomhus. God vidhäftning även på målade ytor. Lämplig även för montering av skarvremsa på gipsskivor.

Specialfunktioner

  • universalspackel
  • för skador och hål max. 5 mm
  • maximal skikttjocklek upp till 3 mm
  • kan slipas 2–3 timmar efter applicering, slutlig torktid 2–3 timmar/mm
  • kan övermålas eller tapetseras

Användningsområde

Kiilto Medium är ett vattenbaserat, färdigblandat spackel för finspackling av väggar och tak före målning och tapetsering. Lämplig även för montering och avjämning av skarvremsa på gipsskivor. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 13963:2005 och EN 15824:2009. Kiilto Medium är lämplig för finspackling av gipsskivor och andra byggskivor samt betong, putsade ytor och spackelmassa.

Åtgång

En tub räcker till ca 0,4 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
400 ml 6411512012506
Förpackningsstorlekar 400 ml
EAN-kod 6411512012506
 
Färger

Ljusgrå

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Åtgång

En tub räcker till ca 0,4 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Skikttjocklek

3 mm, i hål 5 mm

Brandklass

A2-s1, d0 (EN 13963)

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 18524)

Förpackningsstorlekar

400 ml plasttub

Böjhållfasthet

> 320 N (EN 13963)

Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och slipdammet tas bort noggrant före applicering av ett nytt skikt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBasta